Εβδομάδα Προγραμματισμού 2015 στο 70ο ΔΣ Αθηνών

From Monday, October 12, 2015 8:00 AM
to Friday, October 16, 2015 2:00 PM

70ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών - Παλιεράκη Στεφανία, Καθηγήτρια Πληροφορικής

Other

stefi.dimath@gmail.com

Mitseon 21, Athina 117 42, Greece

Οι μαθητές της Δ' τάξης θα ασχοληθούν με την εφαρμογή Run Marco, οι μαθητές της Ε΄τάξης με την εφαρμογή Angry Birds από το code.org και οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης με το LightBot. Παράλληλα οι μαθητές της ΣΤ΄τάξης θα ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα με τους δυαδικούς αριθμούς από το Computer Science Unplugged.

http://70dimath.blogspot.gr/

    Primary school
    Basic programming concepts Unplugged activities Playful coding activities Visual/Block programming
    προγραμματισμός 70ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας

Nearby upcoming activities:

Smart Classroom

Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

This is an AI learning activity. An AI learning activity is a short activity that encourages the use of AI tools and technologies in the classroom. In this AI activity called Smart Classroom, students will train a machine learning model to recognise the meaning of instructions. They will create a smart assistant in scratch allowing them to control virtual devices. This project aims to introduce students to the basics of Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) by making their own machine learning powered project. This is team project, each team training their own ML Model and working with its own Scratch 3.0 program. All activities can be done remotely. This activity is for Lower Secondary School students (12-15) years old.

Paleontologist 4 Future(P4F)

Mon, Sep 20, 2021 8:00 AM

Paleontologists' Team (P4F) from the 32nd Primary School of Piraeus and their teacher,Margarita Dakoronia using the scratch junior, create short films that lead other paleontologists to discover fossils. Then they are led to the discovery of the fossil of a dinosaur.These fossils give them messages for the future of Earth.

"ART CODE"

Mon, Oct 11, 2021 1:00 PM

In the context of eTwinning project "Art Code" will take place unplugged coding activities (Pixel Art, Cody Roby, QR code etc.) which will have a reference to Art. Στο πλαίσιο του έργου eTwinning "Art Code" θα πραγματοποιηθούν μη συνδεδεμένες δραστηριότητες κωδικοποίησης (Pixel Art, Cody Roby, QR code κ.λπ.) που θα έχουν αναφορά στο Art.