Πες το δυνατά

From Friday, March 1, 2024 9:00 AM
to Thursday, March 14, 2024 4:00 PM

Νηπιαγωγείο Νέας Καλλίστης

Open in-person activity

Greek

Νέα Καλλίστη

Για την ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού δημιουργήσαμε ένα κώδικα. Αντικαταστήσαμε τα γράμματα της αλφαβήτου με εικονίδια. Τα παιδιά έγραψαν το σύνθημα βρίσκοντας το γράμμα που αντιστοιχούσε στο κάθε εικονίδιο. Έπειτα σε ένα φυλλάδιο αντέγραψαν τα εικονίδια και δημιούργησαν το δικό τους σύνθημα. Αναρτήσαμε τις δημιουργήσεις τους στο padlet για να το δούνε και άλλα συνεργαζόμενα σχολεία να το αποκωδικοποιήσουν, αντικαθιστώντας τα εικονίδια με το αντίστοιχο γράμμα διαβάζοντας το σύνθημα. 

    Pre-primary education
    Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

CHEMISTRY GAME
Thu, Feb 29, 2024 12:00 AM

This course introduces a computer-free programming activity in which students participate in a cooperative game that introduces them to the fundamentals of programming. The chemistry game is based on the logic of Cody Roby. Students will be split into teams and act as either Cody or Roby. Cody students will use cards to move Roby students through paths and collect the correct chemical elements and create chemical compounds.     Το μάθημα αυτό εισάγει μία δραστηριότητα προγραμματισμού χωρίς χρηση υπολογιστή, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι συνεργασίας που τους εξοικειώνει με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Το CHEMISTRY GAME βασίζεται στη λογική του Cody Roby. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα λειτουργήσουν είτε ως Cody, είτε ως Roby. Οι Cody μαθητές θα χρησιμοποιήσουν κάρτες για να μετακινήσουν τους Roby μαθητές μέσα από διαδρομές και να συλλέξουν τα σωστά χημικά στοιχεία και να δημιουργήσουν χημικές ενώσεις.  

Απόδραση από τον κήπο
Wed, Apr 10, 2024 12:00 AM

Προγραμματίστε τα Bee-Bot να αποφύγουν εμπόδια που αντιπροσωπεύουν λουλούδια ή έντομα για να αποδράσουν από έναν κήπο.O κήπος αποτυπώνεται σε μια πίστα -χαλάκι ΒΕΕΒΟΤ.

Διαθεματική ενσωμάτωση δράσεων κώδικα στα Γλωσσικά μαθήματα
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.