Kodowanie ze Świętym Mikołajem/ Coding with Santa Claus

From Friday, December 1, 2023 10:00 AM
to Friday, December 8, 2023 12:30 PM

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Other

Polish

ulica Władysława Orkana 95/109, 42-229, Częstochowa, Woj. Śląskie, POL

Przygotowano zajęcia dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej z elementami kodowania. / There were prepared activities for the youngest primary school students with elements of coding. Będzie to wydarzenie programu eTwinning. It will be the eTwinning event 

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Let's code a dinosaur!/ Zakodujmy dinozaura!
Mon, Feb 19, 2024 10:00 AM

Przygotowano zajęcia dla uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej z elementami kodowania. Wydarzenie programu eTwinning (projekt "Razem dobrze się czujemy").There were prepared activities for the youngest primary school students with elements of coding. eTwinning event (eTwinning project "Feeling good together: well-being betwen school-family-territory" ).

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024/ Safer Internet Day 2024
Mon, Feb 12, 2024 9:00 AM

Zajęcia edukacyjne w szkolnej czytelni, uczniowie poznają hasło obchodów i działania realizowane w szkole. Przypomnimy zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wydarzenie programu eTwinning . Informacje: www.bibliotekasp53.blogspot.com Educational activities in the school reading room, students learn the slogan of the celebration and activities carried out in the school. We will remind you of the rules of safe use of the Internet. Event of Program eTwinning. Information: www.bibliotekasp53.blogspot.com

Projektowanie i drukowanie 3D
Mon, Oct 23, 2023 12:00 AM

Uczniowie na zajęciach dodatkowych w klasie 8 wykorzystując różne strony internetowe wyszukują i tworzą nowe projekty. Gotowe projekty zapisują w odpowiednim formacie i drukują na drukarce 3D