Εξοικείωση με βασικές έννοιες προγραμματισμού

From Thursday, October 26, 2023 2:00 PM
to Wednesday, October 9, 2024 10:00 PM

Πανεπιστημιο Ιωαννίνων

Open in-person activity

pr08587@uoi.gr

Greek

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωαννίνων-Δωδώνης, 455 00, Μπιζάνι

Στο πλαίσιο συμμετοχής μου στο μάθημα διδακτικη στην Έννοια των φυσικών επιστημών Ι εξοικειωθηκαμε με βασικές έννοιες προγραμματισμού με την αξιοποίηση επιδαπέδιου ρομποτικού συστήματος μπιμπότ.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργήσουμε με pixel art φύλλα εργασίας για πιθανή χρήση τους στην πρακτική άσκηση
Μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιείται διάχυση των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού διαδικτυακου πίνακα(padlet)

    Pre-primary education
    Robotics Playful coding activities Art and creativity

Nearby upcoming activities:

Εξοικοιωση με βασικές έννοιες του προγραμματισμού
Thu, Oct 26, 2023 2:00 PM

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδακτικής φυσικών επιστημών 1, εξοικοιωθηκαμε με βασικές έννοιες προγραμματισμού με την αξιοποίηση επιδαπέδιου ρομποτικού συστήματος "beebot" . Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργήσουμε  προγραμματιστικά φύλλα εργασίας (pixel art) για πιθανή χρήση τους στη πρακτική άσκηση. Στο τέλος του ημερολογιακού έτους, πραγματοποιείται διάθεση των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού διαδραστικού πίνακα (padlet).

Rocket Pixel Art
Sat, Nov 11, 2023 7:00 AM

In the second activity of the programme children will have to translate a four numbered code into colours creating a rocket.

Symmetry_Rocket Pixel Art
Sat, Nov 11, 2023 7:00 AM

The third coding activity, easing children into creating half of the rocket given using color code. The children will have to decide whether each spuare will be marked as 1, 2 or three and then color it (e.g. 1 is for green, 2 is for blue etc.). Feel free to join us!