Obróć się w prawo, obróć się w lewo.

From Wednesday, October 18, 2023 9:30 AM
to Wednesday, October 18, 2023 10:00 AM

Szkoła Podstawowa w Mycielewie

Open in-person activity

annakuzba@op.pl

Polish

Mycielewo, 89-240, Kcynia, Powiat Nakielski, Woj. Kujawsko-Pomorskie, POL

Obróć się w prawo, obróć się w lewo to wprowadzenie po raz pierwszy ruchów na macie z obrotami. Dzieci tworzyły różne kody w zależności od układu samochodu. oczywiście zpisywałay już skrótami. 

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Koło komputerowe - robotyka
Fri, Sep 1, 2023 12:00 AM

Koło komputerowe - robotyka i programowanie.

Programowanie z Lego
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

Programowanie z Lego jest odpowiedzią na potrzebę integrowania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji uczniowskich z zakresu informatyki, matematyki, techniki, fizyki, przyrody, biologii, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym oraz rozwijania takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole. To cykl zajęć rozwijających, który pozwoli uczyć wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym i projektowania.

Zajęcia pozwalają na programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego i urządzeń cyfrowych.

Programowanie w Pythonie
Mon, Nov 13, 2023 12:00 AM

Programowanie w Pythonie, od 15:10 do czerwca.

Dodatkowe spotkania dla uczniów klas 1 i chętnych. 

Podstawy programowania, tworzenia aplikacji: konsolowych, obiektowych, wizualno-obiektowych. Tworzenie programów instalacyjnych.