Μπορώ, κωδικοποιώ, απολαμβάνω

From Friday, October 20, 2023 11:00 AM
to Friday, October 20, 2023 12:00 PM

5ο Νηπιαγωγείο Πύργου Ηλείας Ελλάδα

Open in-person activity

Greek

Rofia 5O, 271 31, Pyrgos, GRC

Σχεδιασμός, αποκωδικοποίηση και δημιουργία pixel art με βάση πλαστικά ποτήρια και μοτίβο χρωματιστές μπάλες. Αναπαραγωγή μοτίβων σε συνδυασμό χρωμάτων και θέσεων.

Η νηπιαγωγός σχεδιάζει στο zaplycode χρωματικά μοτίβα και τα εκτυπώνει.  Οι καρτέλες με τα σχεδιασμένα μοτίβα χρωμάτων  τοποθετούνται στο φράχτη του νηπιαγωγείου . Οι μικροί μαθητές καλούνται να αναπαράγουν  με χρωματιστές μπλάλες, τα  μοτίβα στο φράχτη του νηπιαγωγείου, όπου στη θέση του pixel έχουν τοποθετηθεί πλαστικά ποτήρια. 

Στόχοι δραστηριότητας:

 _ Να μάθουν  βασικά στοιχεία  του προγραμματισμού.

_ Να μάθουν βασικά στοιχεία της pixel art .

_ Να μπορούν να αναπαράγουν τα μοτίβα ακολουθώντας τις ενδείξεις του κώδικα

_ Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη ώστε να μπορούν να επιλύουν προβλήματα με έναν διασκεδαστικό τρόπο.

 

 

 

https://blogs.sch.gr/5nipyrg

    Pre-primary education Primary school
    Basic programming concepts Hardware Unplugged activities Art and creativity Game design

Nearby upcoming activities:

Διαθεματική ενσωμάτωση δράσεων κώδικα στα Γλωσσικά μαθήματα
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.

Απόδραση από τον κήπο
Mon, Apr 15, 2024 12:00 AM

Προγραμματίζουμε τη Bee-Bot να αποφύγει εμπόδια που αντιπροσωπεύουν λουλούδια ή έντομα για να αποδράσει από έναν κήπο.O κήπος αποτυπώνεται σε μια πίστα -χαλάκι ΒΕΕΒΟΤ. Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε ως μέρος του  EU Code Week Local Training που διοργανώνεται από τους  επικεφαλής Leading Teachers   της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κώδικα στην Αθήνα.

Inspiring Museums
Wed, May 22, 2024 12:00 AM

Coding activity  for 18th of May Museums Day.

6th Grade