Edukačná pomôcka - študenti študentom

From Sunday, October 15, 2023 12:00 AM
to Friday, October 27, 2023 12:00 AM

Gymnázium, Poštová 9, Košice

Open in-person activity

hvizdosova@gympos.sk

Slovak

Gymnázium, Poštová 532/9, 040 01, Košice I, Košice, SVK

  • Prehĺbiť pozitívne postoje žiakov a učiteľov k programovaniu ako k prostriedku na vytváranie a prezentovanie/publikovanie vlastných projektov využiteľných v praxi ako učebné pomôcky.
  • Rozvíjať programátorské zručnosti, kritické myslenie a tvorivosť žiakov a učiteľov základných, stredných a vysokých škôl.

    Secondary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Programovanie hrou
Mon, Oct 2, 2023 8:00 AM

Žiaci naprogramovali v prostredí scratch hry pre žiakov základných škôl v Bardejovskom okrese , ktoré si zahrajú na DOD na našej škole.

Naprogramovaná zoznamka
Fri, Oct 13, 2023 8:00 AM

Každý hráč si naprogramuje v prostredí www.makecode.mocrobit.org svoju menovku, krátku charakteristiku a pripojí obľubenú melódiu. Program nahrá do micro:bitu a prezdieľa do pripraveného dokumentu, kde pripojí svojho avatara. Dokument zdieľame do partnerských krajín, kde vyriešia danú menovku. Tak sa zoznámujeme navzájom programovaním a zabaváme sa.

ROBOT TURISTA- programovanie bez počítača
Tue, Sep 26, 2023 12:00 AM

Aktivita programovania bez počítača. Navigácia robota turistu pomocou šípok a pokynov, aby sme mu ukázali poklady nášho regiónu. Aktivita pre dvojicu žiakov, kde jeden je robot a druhý programuje a vysiela pokyny.