Kodowanie na matach edukacyjnych

From Monday, October 16, 2023 8:00 AM
to Friday, October 20, 2023 4:00 PM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu

Invite-only in-person activity

Polish

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Okruszek w Kołobrzegu, ulica Brzozowa 2, 78-100, Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Woj. Zachodniopomorskie, POL

Przeprowadzenie zajęć: "Kodowanie na matach edukacyjnych" w uczniami Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu.

Sposób realizacji:

Zajęcia (1-2 godziny lekcyjne na zespół klasowy) z wykorzystaniem mat do kodowania o różnorodnej tematyce, m.in. grzybobranie, numery alarmowe.

Przebieg zajeć:

1. Obejrzenie krótkiej prezentacji o grzybach jadalnych i niejadalnych albo o numerach alarmowych.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

3. Rozłożenie maty edukacyjnej do kodowania.

4. Przygotowanie ilustracji edukacyjnych z etykietami (grzybobranie albo sytuacje niebezpieczne).

5. Uczniowie siadają wokół maty.

6. Rozłożenie etykiet (w grzybobraniu start oznaczającą grzyby jadalne i stop niejadalne albo numery alarmowe).

7. Zaznaczenie klocków zielonych i czerwonych pod etykietami na macie (oznaczenie grzybów jadalnych i niejadalnych albo zaznaczenie zielonymi właściwego numeru do sytuacji niebezpiecznej).

8. Propozycje innych gier na matach, np. ścieżka z grzybami od startu do mety - rzucanie kostką, rozpoznawanie i zbieranie grzybów, jeśli trafi się na muchomora, powrót na metę; dojazd karetki do szpitala, jeśli trafi się na zielone przyspieszenie o 3 pola.

9. Propozycje zabaw ruchowych, np. kucanie i wstawanie (grzyby trujące i jadalne) albo obrazowanie ruchem do odpowiednich numerów alarmowych z wykorzystaniem gestów Makaton.

Cele zajęć:

1) rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych z wykorzystaniem mat do kodowania;

2) kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i w grupie;

3) doskonalenie kierunków, liczenia i przeliczania;

4) pogłębienie wiedzy o wybranej tematycy, m.in. rozróżnianie grzybów trujących i jadalnych, rozpoznawanie numerów alarmowych i dopasowywanie ich do sytuacji niebezpiecznych.

Przewidywane efekty:

1) zainteresowanie uczniów i nauczycieli kodowaniem;

2) rozwinięcie umiejętności matematycznych i logicznych;

3) pogłębienie wiedzy związanej z tematyką mat edukacyjnych z kodowania;

4) wzbogacenie oferty ośrodka;

5) zgromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć, m.in. na stronie internetowej www ośrodka (www.soswokruszek.pl), facebook i Youtube.

Pomysłodawcy i koordynatorzy wydarzenia: mgr Krzysztof Biełooki, mgr Kinga Świderska

http://www.soswokruszek.pl

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

meet | code | play 2.0.
Mon, Oct 21, 2024 10:00 AM
Das Projekt wird im ländlichen Raum durchgeführt. In diesem Sozialraum finden überwiegend präventive Maßnahmen zur Förderung von Kindern statt. Dem möchten wir mit praktischen und handlungsorientierten Ansätzen gegenübertreten. Im Vorfeld findet mit den kooperierenden Einrichtung ein Austausch zu den bildungsbenachteiligten Kindern vor Ort statt. Ziel ist es herauszufinden, mit wem man zu tun hat, welche Bedarfe und Bedürfnisse, aber auch Wünsche bestehen. Das Angebot soll über die Pädagog*innen vor Ort an die Kinder herangetragen werden, da diese einen persönlichen Bezug zu den Kindern und Eltern aufgebaut haben. Insbesondere der Einsatz digitaler Medien findet im Grundschulkontext nur selten Raum. Dies bereitet die Kinder nicht darauf vor sich in einer digitalen Gesellschaft zurechtzufinden und kann sich später bis ins Berufsleben, das auch immer digitaler wird, negativ auswirken. Dabei eröffnen sich gerade in den Bereichen Robotik, Making und Coding vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen. Indem die Kinder selbst eigene Medienanwendungen entwerfen und gestalten, treten sie in einen Produktionsprozess ein, der es ihnen ermöglicht, Inhalte neu zu reflektieren, zu bewerten, Ängste und Vorurteile gegenüber MINT-Themen abzubauen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Die Angebote können so viel individueller auf die Bedürfnisse und Wünsche der jeweiligen Gruppe zugeschnitten werden. Mit diesem Wissen fahren die Medienpädagog*innen mit einem Kleinbus, inkl. der ganzen Technik, zu der Einrichtung und bieten vor Ort niedrigschwellige Angebote an. Angebote in der natürlichen Alltagsumgebung der Kinder verleiten zum Mitmachen, bauen Hürden und Vorurteile abund wecken Neugierde.
meet | code | play 2.0.
Mon, Oct 21, 2024 10:00 AM
Das Projekt wird im ländlichen Raum durchgeführt. In diesem Sozialraum finden überwiegend präventive Maßnahmen zur Förderung von Kindern statt. Dem möchten wir mit praktischen und handlungsorientierten Ansätzen gegenübertreten. Im Vorfeld findet mit den kooperierenden Einrichtung ein Austausch zu den bildungsbenachteiligten Kindern vor Ort statt. Ziel ist es herauszufinden, mit wem man zu tun hat, welche Bedarfe und Bedürfnisse, aber auch Wünsche bestehen. Das Angebot soll über die Pädagog*innen vor Ort an die Kinder herangetragen werden, da diese einen persönlichen Bezug zu den Kindern und Eltern aufgebaut haben. Insbesondere der Einsatz digitaler Medien findet im Grundschulkontext nur selten Raum. Dies bereitet die Kinder nicht darauf vor sich in einer digitalen Gesellschaft zurechtzufinden und kann sich später bis ins Berufsleben, das auch immer digitaler wird, negativ auswirken. Dabei eröffnen sich gerade in den Bereichen Robotik, Making und Coding vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen. Indem die Kinder selbst eigene Medienanwendungen entwerfen und gestalten, treten sie in einen Produktionsprozess ein, der es ihnen ermöglicht, Inhalte neu zu reflektieren, zu bewerten, Ängste und Vorurteile gegenüber MINT-Themen abzubauen und Selbstvertrauen zu entwickeln. Die Angebote können so viel individueller auf die Bedürfnisse und Wünsche der jeweiligen Gruppe zugeschnitten werden. Mit diesem Wissen fahren die Medienpädagog*innen mit einem Kleinbus, inkl. der ganzen Technik, zu der Einrichtung und bieten vor Ort niedrigschwellige Angebote an. Angebote in der natürlichen Alltagsumgebung der Kinder verleiten zum Mitmachen, bauen Hürden und Vorurteile abund wecken Neugierde.
Zbuduj i Zaprogramuj Swój Własny Theremin
Mon, Jul 15, 2024 9:00 AM
Nie tylko nie wygląda jak żaden inny instrument muzyczny, wydaje dźwięki o niespotykanej barwie, ale jest również wyjątkowy, ponieważ można na nim grać bez dotykania. Z prostokątnego pudła wychodzą dwie anteny – pionowa kontroluje wysokość dźwięku, a pozioma, w kształcie pętli, reguluje jego głośność. Zbliżenie ręki do pionowej anteny podnosi wysokość dźwięku, a do poziomej – zmniejsza głośność. Jak połączyć ten niezwykły instrument z programowaniem? To proste! Zorganizujemy warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie, podczas których samodzielnie zbudują i zaprogramują theremin. W środku znajdą się elementy elektroniki, takie jak Arduino i głośnik, a za pomocą otwartego oprogramowania zaprogramujemy Arduino, aby theremin działał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dzięki tym zajęciom pokażemy dzieciom, że nie potrzeba drogich instrumentów, aby rozpocząć przygodę z muzyką, promując jednocześnie podejście proekologiczne, ucząc wykorzystania łatwo dostępnych materiałów do nauki i zabawy.