Kodowanie na matach edukacyjnych

From Monday, October 16, 2023 8:00 AM
to Friday, October 20, 2023 4:00 PM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Okruszek" w Kołobrzegu

Invite-only in-person activity

Polish

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Okruszek w Kołobrzegu, ulica Brzozowa 2, 78-100, Kołobrzeg, Powiat Kołobrzeski, Woj. Zachodniopomorskie, POL

Przeprowadzenie zajęć: "Kodowanie na matach edukacyjnych" w uczniami Specjalnej Szkoły Podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym "Okruszek" w Kołobrzegu.

Sposób realizacji:

Zajęcia (1-2 godziny lekcyjne na zespół klasowy) z wykorzystaniem mat do kodowania o różnorodnej tematyce, m.in. grzybobranie, numery alarmowe.

Przebieg zajeć:

1. Obejrzenie krótkiej prezentacji o grzybach jadalnych i niejadalnych albo o numerach alarmowych.

2. Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

3. Rozłożenie maty edukacyjnej do kodowania.

4. Przygotowanie ilustracji edukacyjnych z etykietami (grzybobranie albo sytuacje niebezpieczne).

5. Uczniowie siadają wokół maty.

6. Rozłożenie etykiet (w grzybobraniu start oznaczającą grzyby jadalne i stop niejadalne albo numery alarmowe).

7. Zaznaczenie klocków zielonych i czerwonych pod etykietami na macie (oznaczenie grzybów jadalnych i niejadalnych albo zaznaczenie zielonymi właściwego numeru do sytuacji niebezpiecznej).

8. Propozycje innych gier na matach, np. ścieżka z grzybami od startu do mety - rzucanie kostką, rozpoznawanie i zbieranie grzybów, jeśli trafi się na muchomora, powrót na metę; dojazd karetki do szpitala, jeśli trafi się na zielone przyspieszenie o 3 pola.

9. Propozycje zabaw ruchowych, np. kucanie i wstawanie (grzyby trujące i jadalne) albo obrazowanie ruchem do odpowiednich numerów alarmowych z wykorzystaniem gestów Makaton.

Cele zajęć:

1) rozwiązywanie zadań matematycznych i logicznych z wykorzystaniem mat do kodowania;

2) kształtowanie umiejętności pracy samodzielnej i w grupie;

3) doskonalenie kierunków, liczenia i przeliczania;

4) pogłębienie wiedzy o wybranej tematycy, m.in. rozróżnianie grzybów trujących i jadalnych, rozpoznawanie numerów alarmowych i dopasowywanie ich do sytuacji niebezpiecznych.

Przewidywane efekty:

1) zainteresowanie uczniów i nauczycieli kodowaniem;

2) rozwinięcie umiejętności matematycznych i logicznych;

3) pogłębienie wiedzy związanej z tematyką mat edukacyjnych z kodowania;

4) wzbogacenie oferty ośrodka;

5) zgromadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zajęć, m.in. na stronie internetowej www ośrodka (www.soswokruszek.pl), facebook i Youtube.

Pomysłodawcy i koordynatorzy wydarzenia: mgr Krzysztof Biełooki, mgr Kinga Świderska

http://www.soswokruszek.pl

    Primary school
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Uwaga! Python w Dwudziestce!
Tue, Oct 10, 2023 12:00 AM

W planie doświadczenia z różnych dziedzin służące  rozwijaniu umiejętności programowania.
W ramach #CodeWeek uczniowe uczęszczający do naszej szkoły będą mieli okazję sprawdzić się jako prawdziwi programiści. 

Do organizacji wykorzystamy dostępne środki i pomoce m.in.  roboty, czujniki programowalne

Będzie to prawdziwe święto kodowania wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Koło komputerowe - robotyka
Fri, Sep 1, 2023 12:00 AM

Koło komputerowe - robotyka i programowanie.

Programowanie w Pythonie
Mon, Nov 13, 2023 12:00 AM

Programowanie w Pythonie, od 15:10 do czerwca.

Dodatkowe spotkania dla uczniów klas 1 i chętnych. 

Podstawy programowania, tworzenia aplikacji: konsolowych, obiektowych, wizualno-obiektowych. Tworzenie programów instalacyjnych.