Κώδικες επικοινωνίας και κρυπτογραφημένα μηνύματα

From Friday, October 20, 2023 9:00 AM
to Friday, October 20, 2023 2:00 PM

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Open in-person activity

mitratzoulip@sch.gr

Greek

Άγιος Γεώργιος, Βοιωτία 32150

Μαθητές και μαθήτριες της Α΄ τάξης  του Μουσικού Γυμνασίου Λιβαδειάς αναγνωρίζουν «κώδικες επικοινωνίας»  από την καθημερινή τους ζωή. Δημιουργούν και δοκιμάζουν νέα συστήματα αναπαράστασης και κωδικοποίησης δεδομένων, χωρίς Η.Υ. σε cs-unplugged εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πραγματοποιούν δική τους κωδικοποίηση για το ελληνικό αλφάβητο και επικοινωνούν μεταξύ τους με απλές καθημερινές λέξεις και φράσεις, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα μηνύματα που βασίζονται στον δικό τους κώδικα επικοινωνίας. 

    Other (see description)
    Data manipulation and visualisation

Nearby upcoming activities:

Κυνηγώντας διαστημόπλοια
Tue, Oct 10, 2023 7:00 AM

Activity 7: Using a colorful mat the children turn into little "robots" and follow the code created by their classmates. The directions they have to follow are the basic spatial directions (forwards, backwards, left and right). Feel free to join us!

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
Mon, Oct 23, 2023 9:30 AM

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

"Στον πόλεμο λέμε ΟΧΙ στην ------ λέμε ΝΑΙ"

Προετοιμασία.

Κωδικοποιούμε το γράμμα "Ε" το πρώτο γράμμα της λέξης Ειρήνης με βάση τον κώδικα 01, όπου για όσα "0" υπάρχουν αφήνουμε τόσα κουτάκια του πλέγματος χωρίς να τα χρωματίζουμε και για όσα "1"και για όσα "1" υπάρχουν χρωματίζουμε το κουτάκι. Στην συνέχεια προσκαλούμε τα παιδιά και τους γονείς τους να σπάσουν τον κώδικα.

Προϋπόθεση : τα παιδιά να αναγνωρίζουν την λέξη Ειρήνη (που είναι η λύση του αινίγματος ) από προηγουμενες δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ

Προσκαλούμε τους μαθητές να σπάσουν τον κώδικα και να βρούν το πρώτο γράμμα της λέξης ώστε να έχουν ένα στοιχείο για την λύση του αινίγματος.

Ταξίδι στους πλανήτες με ένα Beebot
Wed, Oct 11, 2023 7:00 AM

In the 8th activity of the programme children move from one planet to another using Beebots. Planets are laid on a dark blue paper mat with squares drawn on it.