"Βραχιόλια φιλίας (Friendship bracelets)"

From Thursday, October 12, 2023 9:00 AM
to Tuesday, October 17, 2023 12:00 AM

3ο ΠΕΚΚΕΣ Αττικής, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γ' Αθήνας

Open in-person activity

Greek

Νηπιαγωγεία

Οι μαθητές/τριες αξιοποιώντας έννοιες της κωδικοποίησης (αλγόριθμους, ακολουθία, επανάληψη, επέκταση) δημιουργούν "Βραχιόλια Φιλίας" από χάντρες 3 διαφορετικών χρωμάτων και τα χαρίζουν σε κάποιον/κάποια φίλο/η.

Ζητείται από τους/τις μαθητές/τριες να ζωγραφίσουν σε ένα φύλλο χαρτιού τον κώδικα που θα χρησιμοποιήσουν για να φτιάξουν το δικό τους βραχιόλι. Τους δίνεται η οδηγία, να χρωματίσουν 3 χάντρες με τρία συγκεκριμένα χρώματα, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδοχή: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, και μια 4η χάντρα με ένα, από τα 3 αυτά χρώματα που θα επιλέξουν. Θα συνεχίσουν την ακολουθία επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που δημιουργήθηκε: κόκκινο, μπλε, κίτρινο, επιλογή ενός από τα τρία χρώματα, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, το χρώμα επιλογής, κόκκινο, μπλε, κίτρινο, το χρώμα επιλογής, κ.ο.κ.

Στη συνέχεια, κάθε μαθητής/τρια ακολουθώντας τον παραπάνω κώδικα, έτσι όπως τον έχει αποτυπώσει στο χαρτί, δημιουργεί ένα βραχιολάκι φιλίας, χρησιμοποιώντας χρωματιστές χάντρες αντίστοιχων χρωμάτων.

Τέλος, τίθενται τα ερωτήματα, αν τα βραχιολάκια είναι όμοια ή διαφέρουν μεταξύ τους, γιατί διαφέρουν και τι συμβαίνει όταν αλλάζει το χρώμα επιλογής.

Η ανταλλαγή των βραχιολιών φιλίας μεταξύ των παιδιών ενδυναμώνει την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους, εμπλουτίζοντας τη δραστηριότητα του προγραμματισμού! Καλή επιτυχία!

    Pre-primary education
    Basic programming concepts

Nearby upcoming activities:

Κυνηγώντας διαστημόπλοια
Tue, Oct 10, 2023 7:00 AM

Activity 7: Using a colorful mat the children turn into little "robots" and follow the code created by their classmates. The directions they have to follow are the basic spatial directions (forwards, backwards, left and right). Feel free to join us!

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ
Mon, Oct 23, 2023 9:30 AM

ΛΥΣΕ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ

"Στον πόλεμο λέμε ΟΧΙ στην ------ λέμε ΝΑΙ"

Προετοιμασία.

Κωδικοποιούμε το γράμμα "Ε" το πρώτο γράμμα της λέξης Ειρήνης με βάση τον κώδικα 01, όπου για όσα "0" υπάρχουν αφήνουμε τόσα κουτάκια του πλέγματος χωρίς να τα χρωματίζουμε και για όσα "1"και για όσα "1" υπάρχουν χρωματίζουμε το κουτάκι. Στην συνέχεια προσκαλούμε τα παιδιά και τους γονείς τους να σπάσουν τον κώδικα.

Προϋπόθεση : τα παιδιά να αναγνωρίζουν την λέξη Ειρήνη (που είναι η λύση του αινίγματος ) από προηγουμενες δραστηριότητες.

ΛΥΣΗ

Προσκαλούμε τους μαθητές να σπάσουν τον κώδικα και να βρούν το πρώτο γράμμα της λέξης ώστε να έχουν ένα στοιχείο για την λύση του αινίγματος.

Ταξίδι στους πλανήτες με ένα Beebot
Wed, Oct 11, 2023 7:00 AM

In the 8th activity of the programme children move from one planet to another using Beebots. Planets are laid on a dark blue paper mat with squares drawn on it.