Učitel IN 2023

From Saturday, October 14, 2023 8:30 AM
to Saturday, October 14, 2023 6:00 PM

Západočeská univerzita v Plzni

Open in-person activity

Czech

Univerzitní 26, Plzeň 3-Jižní Předměstí, Česko

Konference se skládá z přednášek a workshopů.

Každý ročník má dopolední část, která je společná pro všechny účastníky a je složena z přednášek pozvaných hostů. Každý přednášející se snaží svou přednášku něčím oživit a udělat zajímavou. V minulých ročnících byla k vidění například rozšířená realita nebo mluvící robot. V odpolední části se lektoři snaží ukázat, ale hlavně nechat účastníky vyzkoušet, nějakou aplikaci nebo činnost, kterou účastníci neznají nebo neumí použít.

Konference je výjimečná silným obsazením lektorů i přednášejících, kteří nabízejí velmi silná témata, jsou vizionářští svým přístupem, pomáhají ostatním učitelům a rozvíjejí kulturu sdílení. Na akci vystupují jak moderní učitelé, kteří umějí smysluplně využívat moderní technologie a zároveň chtějí předávat své zkušenosti ostatním, tak také žáci (poprvé v ročníku 2017), kteří inspirují učitele tím, jak pracují s technologiemi.

Konference se zaměřuje na příklady dobré praxe ICT ve vzdělávání, diskutované z různých úhlů, konkrétně v oblastech technologie, robotiky, virtuální reality, speciálních potřeb, cizích jazyků a metodiky. Je organizována pod záštitou primátora města Plzně a rektora Západočeské univerzity v Plzni.

http://www.ucitel-in.cz

    Teachers
    Augmented reality Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Cloudflight Coding Contest (CCC) in Pilsen
Fri, Oct 20, 2023 3:00 PM

Hello all coding enthusiasts, 

For the 38th time we are organising the Coding Contest (CCC), one of the biggest competitions of its kind in the world. 

In cooperation with the University of West Bohemia, we are glad to welcome you to yet another edition of the CCC.  For the first time ever, we are introducing the AI game next to the School and Classic (algorithmic) games! For more insights check our social media channels and subscribe to our newsletter. If you’re living/studying/working in Pilsen, register here!

The CCC is first of all about the celebration of coding and coders, and the supporting community. We code together - we grow together. 

Our team has prepared three unique (and very engaging!) games for you. Just as in your favourite video game: with every level you are closer to the goal. 

You can choose competing in team (up to 4 or 3 people, depending on track). Just create one on the platform and invite your friends. 

We have opened more than 40 on-site locations for you, as well as The Web track. Check them out! 

IoT Minecraft
Sat, Oct 21, 2023 1:00 PM
Zjistěte, jak můžete propojit Minecraft s reálným světem pomocí naší speciální pomůcky. Naučíte se základy komunikace pomocí protokolu mqtt, který Vám umožní ovládat různé IoT zařízení. V Minecraftu se také seznámíte s principy programování, algoritmizace a logiky. Díky tomu budete schopni vytvářet složité projekty, které budou reagovat na změny ve Vašem okolí. Na konci workshopu předvedete své vlastní řešení, které by mohlo přispět k udržitelnosti a chytrosti domácnosti. Budeme pracovat ve skupinách 3 - 5 lidí Neváhejte se registrovat s kamarády!
Den robotů - od autíček po složitější roboty
Tue, Oct 10, 2023 2:00 PM
Den robotů - od autíček po složitější roboty. Ve spolupráci s klubem žáků při základní škole v Milíně, plánujeme uspořádat otevřenou akci pro děti a mládež z Milína a okolí. Zde představíme základní možnosti ovládání/programování různých robotů. Akce bude otevřená pro širokou veřejnost s důrazem na možnost vyzkoušet si roboty naprogramovat. S zkušenostmi z on-line ročníků umožníme i účast přes internet a vzdálené ovládání/programování robotů pod vedení našich lektorů. Techniku se snažíme ukazovat dětem a mládeži ve světle, že má pomáhat řešit problémy. A že počítač, mobil, tablet mají sloužit k zjednodušení života a ne jen jako multimediální centrum pro pasivního diváka. Vzdálené/lokální ovládání robotů: - Lego mindstorms, ozobot, Robobloq, mBot (obecně zvládáme připravit úlohy tak, že se vzdáleně nahraje SW od účastníků a pak robot řeší úlohu např. průjezd bludištěm kontrola IP kamerou, ovládání rob. ruky) - simulace procesů např. ve výrobě - micro:Bit - kontrola/reakce na senzoriku (teplota, vlhkost, ...) akci máme rozdělenou na několik stanovišť s jednoduchými až složitými úkoly co s danou úlohou jde vyzkoušet. U každého stanoviště máme připravený návod, nebo instruktora z řad programátorů či dobrovolníků. Děti by si měli osvojit základy práce s grafickým programováním robotů (ala scratch) a hledání řešení (jako jednotlivci / případně v týmech) dle zadaného problému/úkolu. harmonogram 14:00-20:00 (představení robotů, řešení úloh typu průjezd bludištěm, základní sensorika, robo fotbal, kreslení robotem, ...), některé úlohy lze ovládat vzdáleně a máme i jednu plně vzdálenou úlohu ovládání modelu karuselu lektoři/dobrovolníci: 2-10, využíváme několik programátorů (dospělí/pracující) + možnosti žáků 2. stupně ZŠ a gymnázia, kteří mají zkušenosti s ovládáním robotů a spolupracují s námi při polytechnickém táboře, který pořádáme o prázdninách