Μαθαίνω να Προστατεύομαι στο Διαδίκτυο

From Saturday, October 14, 2023 4:00 PM
to Saturday, October 14, 2023 8:00 PM

CYBERNO AMKE

Open in-person activity

base.languages.gr

Μεσολογγίου 69
16231 Βύρωνας

Η εκμάθηση της χρήσης του διαδικτύου είναι απαραίτητο προσόν στα σημερινά παιδιά, αλλά κρύβει και αρκετούς κινδύνους. Οι γονείς καταφεύγουν σε λύσεις όπως να γίνουν πολύ περιοριστικοί στη χρήση της, κάτι που στερεί τα παιδιά από μία κρίσιμη δεξιότητα για το μέλλον τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι γονείς αποτυγχάνουν να προστατέψουν τα παιδιά και να τα προετοιμάσουν να πλοηγούνται ασφαλώς, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν θύματα bullying (εκφοβισμού). Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα από σωστή χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και ορισμένες συνήθεις παγίδες που πρέπει να αποφεύγουν. Κανόνες etiquette θα παρουσιαστούν, ώστε να ενδυναμωθούν τα παιδιά και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Απευθύνεται σε παιδιά 11-16 ετών, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία και γνώση χειρισμού του διαδικτύου. Το κοινό-στόχους είναι παιδιά από οικογένειες κυρίως χαμηλών εισοδημάτων γονείς, συνήθως μεταναστών, προκειμένου να τους προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο των παιδιών τους και περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης αυτών.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Προγραμματίζω στο περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας"
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Οι μαθητές της Β΄τάξης Λυκείου μαθαίνουν να προγραμματίζουν, αναπτύσσουν βασικές δεξιότητες προγραμματισμού και εξοικειώνονται με τις βασικές προγραμματιστικές δομές αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον "Διερμηνευτής της Γλώσσας".

We Code for a Sustainable World
Mon, Oct 17, 2022 8:30 AM

With this coding activity, we aim to use students' coding skills to support sustainability. A sustainable life is very important to protect our world. We can use technology positively and efficiently to support this. We organize this event to increase our students' awareness of sustainability and to develop their computational thinking skills at the same time. 

Ηλεκτρονικό σκάκι
Fri, Feb 23, 2024 12:00 AM
 

Συνεχίζει η εκμάθηση των φιγούρων και των κινήσεων μετά από το επιδαπέδιο σκάκι στην αυλή του σχολείου στην αίθουσα των υπολογιστών με τις δραστηριότητες του https://lichess.org/

Οι μαθητές θα αποθηκεύσουν τις φιγούρες στο σκάκι και τις κινήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάθε πιόνι χωριστά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον του υπολογιστή του. Θα δοκιμάσουν τις γνώσεις που έμαθαν παίζοντας στο επιδαπέδιο σκάκι της αυλής.