Μαθαίνω να Προστατεύομαι στο Διαδίκτυο

From Saturday, October 14, 2023 4:00 PM
to Saturday, October 14, 2023 8:00 PM

CYBERNO AMKE

Open in-person activity

base.languages.gr

Μεσολογγίου 69
16231 Βύρωνας

Η εκμάθηση της χρήσης του διαδικτύου είναι απαραίτητο προσόν στα σημερινά παιδιά, αλλά κρύβει και αρκετούς κινδύνους. Οι γονείς καταφεύγουν σε λύσεις όπως να γίνουν πολύ περιοριστικοί στη χρήση της, κάτι που στερεί τα παιδιά από μία κρίσιμη δεξιότητα για το μέλλον τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι γονείς αποτυγχάνουν να προστατέψουν τα παιδιά και να τα προετοιμάσουν να πλοηγούνται ασφαλώς, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν θύματα bullying (εκφοβισμού). Στη συγκεκριμένη εκδήλωση θα παρουσιαστούν παραδείγματα από σωστή χρήση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, και ορισμένες συνήθεις παγίδες που πρέπει να αποφεύγουν. Κανόνες etiquette θα παρουσιαστούν, ώστε να ενδυναμωθούν τα παιδιά και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις στο Διαδίκτυο και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Απευθύνεται σε παιδιά 11-16 ετών, χωρίς καμία προηγούμενη εμπειρία και γνώση χειρισμού του διαδικτύου. Το κοινό-στόχους είναι παιδιά από οικογένειες κυρίως χαμηλών εισοδημάτων γονείς, συνήθως μεταναστών, προκειμένου να τους προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική πρόοδο των παιδιών τους και περισσότερες ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης αυτών.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Make art by creating a heaven with stars, in a programming environment
Fri, Dec 22, 2023 12:00 PM

In secondary school, it is attractive to apply various programming techniques to make art by using code. The students use a visual programming language like scratch or starlogo or a text-based language like other versions of logo. They search and learn how to draw
a star, then draw many coloured stars in various distances, sizes and finally colour the heaven. The students collaborate in groups of 2 or 3, each
group in one pc. They are actively engaged in the stars drawing. They start with the basic commands that will be used, they explore, write and test the code, asking the teacher for guidance and support whenever they need it, and they have to give feedback to the other groups.

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Mon, Oct 2, 2023 8:30 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.

https://blogs.sch.gr/1nipilioup/

 

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Sat, Sep 2, 2023 12:00 PM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities.