App Lab programmēšanas vides izmantošana mobilo aplikāciju izveidē

From Tuesday, October 18, 2022 1:00 PM
to Wednesday, October 19, 2022 4:00 PM

Riebiņu vidusskola

Open in-person activity

Latvian

Riebiņu vidusskola, P58, Riebiņi, Preiļu novads, 5326, LVA

Skolēni veidos mobilās lietotnes, izmantojot App Lab programmēšana vidi.

    Primary school
    Mobile app development

Nearby upcoming activities:

Create your running code line congratulation
Fri, Oct 14, 2022 7:00 AM

Students create their running code line project by using github and imported HTML file. 

Lesson plan in English and Latvian avaiable here:  https://docs.google.com/document/d/1_H6XEwwkdnKLNaA5kuolLcqjua7z0RQvpIanI5Djkhk/edit?usp=sharing 

Skolēni veido savu skrienošās kodu rindas projektu izmantojot github un importētu HTML failu. 

 

 

Piešiu programuodamas
Tue, Oct 18, 2022 1:00 PM

Veikla integruota su dailės pamoka. Veiklos metu vaikai susipažįsta su kodavimo kalba. Atliaka užduotis su algoritmais ir atpažįstą užkoduotą piešinę. Naudodami tangoramas patys kuria užduotis.

Tīkla izveide apkaimē
Sun, Dec 18, 2022 12:00 AM

Dažī cilvēki karšu programmas izmanto katru dienu. Labākā ceļa atrašana no vienas vietas uz citu ir sarežģita problēma, ko datorzinātne var atrisināt. Jāsavieno ēkas, izmantojot mazāku segmentu skaitu.