Τεχνητή νοημοσύνη-Αναγνώριση Προσώπου

From Thursday, October 20, 2022 8:00 AM
to Friday, October 21, 2022 2:00 PM

2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας

Open in-person activity

2gymptol@gmail.com

Greek

Μον. Γουμέρας 4, 502 00, Πτολεμαΐδα

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου ανά τμήμα θα ενημερωθούν για τις βασικές έννοιες της Τεχνητή Νοημοσύνη 

https://atozofai.withgoogle.com/intl/el/ 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/what-artificial-intelligence_el 

 

Στην συνέχεια θα εργαστούν στην ενότητα «Face Sensing» της διαδικτυακή πλατφόρμα Scratch Lab (https://lab.scratch.mit.edu/face/), που επιτρέπει την αναγνώριση προσώπου μέσω της κάμερας του υπολογιστή υποστηρίζοντας απλές δραστηριότητες κωδικοποίησης. Θα πειραματιστούν με διάφορα στοιχεία κατά την τοποθέτηση εικόνων σε διάφορα σημεία του προσώπου τους (π.χ. μύτη, μέτωπο κλπ.) και θα δοκιμάσουν πώς λειτουργεί η αναγνώριση προσώπου (π.χ. θα ελέγξουν αν το σύστημα αναγνωρίζει το πρόσωπο, όταν ένα μέρος του είναι κρυμμένο ή καλυμμένο με ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο).

 

    Other (see description)
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Кодираме роботче
Mon, Sep 9, 2024 12:00 AM

Активноста се состои во кодирање на патека на робот. На патеката се поставени карти со броеви. Учениците го програмираат роботот да оди од број до број така што збирот на проевите низ коишто поимал да биде даден број. Во зависност од возраста се поставуваат броевите. 

Happy Birthday CodeWeek
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM
It's Code Week Birthday!!! We will prepare a Birthday Beebot Map where students will program Beebot to collect  presents and go to her birthday cake. All schools will "hide" a present in a square and upload the code in order for other schools to guess where these presents are. For schools without robots, the activity will take place unplugged.
Rocket Pixel Art
Sat, Nov 11, 2023 7:00 AM

In the second activity of the programme children will have to translate a four numbered code into colours creating a rocket.