Τεχνητή νοημοσύνη-Αναγνώριση Προσώπου

From Thursday, October 20, 2022 8:00 AM
to Friday, October 21, 2022 2:00 PM

2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας

Open in-person activity

2gymptol@gmail.com

Greek

Μον. Γουμέρας 4, 502 00, Πτολεμαΐδα

Οι μαθητές της Α' Γυμνασίου ανά τμήμα θα ενημερωθούν για τις βασικές έννοιες της Τεχνητή Νοημοσύνη 

https://atozofai.withgoogle.com/intl/el/ 

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/what-artificial-intelligence_el 

 

Στην συνέχεια θα εργαστούν στην ενότητα «Face Sensing» της διαδικτυακή πλατφόρμα Scratch Lab (https://lab.scratch.mit.edu/face/), που επιτρέπει την αναγνώριση προσώπου μέσω της κάμερας του υπολογιστή υποστηρίζοντας απλές δραστηριότητες κωδικοποίησης. Θα πειραματιστούν με διάφορα στοιχεία κατά την τοποθέτηση εικόνων σε διάφορα σημεία του προσώπου τους (π.χ. μύτη, μέτωπο κλπ.) και θα δοκιμάσουν πώς λειτουργεί η αναγνώριση προσώπου (π.χ. θα ελέγξουν αν το σύστημα αναγνωρίζει το πρόσωπο, όταν ένα μέρος του είναι κρυμμένο ή καλυμμένο με ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο).

 

    Other (see description)
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Let’s draw a cake with an Algorithm to celebrate
Mon, Oct 10, 2022 12:00 AM

Code week celebrates 10 years

An algorithm is the series of steps needed to complete a task

Let's draw a cake with an algorithm to celebrate

Pixel Art My rainbow
Mon, Oct 3, 2022 10:00 AM

 

 Students will create their own rainbow pixel and learn different ways of programming or coding them. There will be worksheets for unplugged problem solving activities and also ZaplyCode ( https://www.zaplycode.it/) for online activities.

   

 

 

Happy Birthday CodeWeek
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM
It's Code Week Birthday!!! We will prepare a Birthday Beebot Map where students will program Beebot to collect  presents and go to her birthday cake. All schools will "hide" a present in a square and upload the code in order for other schools to guess where these presents are. For schools without robots, the activity will take place unplugged.