2ο Συμπόσιο - Ημερίδα: Το Δέντρο της Logo εν Ελλάδι / 2nd Symposioum Logotree

From Sunday, November 20, 2022 8:00 AM
to Sunday, November 20, 2022 5:00 PM

ΠΑΠΕΔΕ - Πανεπιστήμιο Πειραιά / NRL-STEM Education

Open in-person activity

Greek

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή Μιχ. & Δημητρίου Ανδρ. 80, 185 34, Πειραιάς

2nd Symposioum Logotree: a Symposium dedicated to Logo programming language and logo-like environments. A Symposium-Day on the past, present and future of activities with logo-like environments, through the insights and experiences of those who loved, created and used them in the educational process.

https://www.logotreegr.net/

https://www.logotreegr.net/

    Higher Education Post graduate students Employed adults Unemployed adults Teachers
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Code week teachers' training
Mon, Apr 15, 2024 6:00 PM

In the context of informing about the actions of the European Code Week (Eu Code Week) as well as promoting the strengthening of students' algorithmic thinking, two live meetings for teachers (2 and a half hours each) will be held on 15/4/2024 and 17/4 /2024, at the 32nd Primary School of Piraeus.

During these classes, participants will discover tools, methodologies, and resources for teaching coding and have the opportunity to connect with other teachers as well as create the first code week activities.

Participants will receive certificates of participation from EU Code Week both online and live.

The action is carried out by Triantafillou Evangelia (kindergarten teacher-director of the 2nd Kindergarten of Peania), Margarita Dakoronia (teacher), and Chrysoula Georgakopoulou (Informatics teacher) from the 32nd Primary School of Piraeus, as Code Week leading teachers and is supported by Eu Code Week and Google.

We have shared a Google form to invite the participants https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfks_U-ry10AvSlh2AGviOmwVYhBdOpbo7LI_NcXjwVbSk7kQ/viewform?usp=sf_link

 
Διαθεματική ενσωμάτωση δράσεων κώδικα στα Γλωσσικά μαθήματα
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Wed, Apr 10, 2024 6:00 PM

Kατά τη διάρκεια του online training στις 10 Απριλίου 2024, θα παρουσιαστεί η διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων δημοτικού σχολείου μέσα από δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού. Θα παρουσιαστούν δραστηριότητες  στις οποίες τα παιδιά θα μπορούν να ασκηθούν στην ορθογραφία και τη σωστή χρήση λέξεων, στην εφαρμογή γραμματικών φαινόμενων καθώς και την παραγωγή γραπτού λόγου με τη βοήθεια μικρών ρομποτικών συσκευών. Οι δάσκαλοι που θα συμμετέχουν στη δράση θα καρφιτσώσουν τις δραστηριότητές τους στο παρακάτω padlet, https://padlet.com/32dimtablet7_/m-ai-tvd0d65zu23l9ujl.