Robotica Can Llong

From Sunday, September 25, 2022 9:00 AM
to Thursday, June 22, 2023 9:00 AM

Escola de Can Llong

Invite-only in-person activity

canllongescola@gmail.com

Spanish

Carrer de Praga 57, 08207, Sabadell, Barcelona, Catalunya, ESP

Durant el curs escolar 22-23 els alumnes de l'Escola de Can Llong, des d'EI-3 fins a sisè de Primària, realitzen setmanalment una sessió de Robòtica Educativa inclosa en la Programació d'Aula i relacionada amb les Competencies Específiques treballades.

De forma graduada i seqüenciada tenim com a objectiu del Projecte formar als nostres alumnes des de l'inici de la seva escolaritat en el Pensament Computacional i la introducció a codificació bàsica com a suport competencial per a l'aprenentatge de les STEAM com a eines i recursos en els procesos de formulació de problemes, lògica i abstracció.

Les propostes de materials canvien trimestralment entre un ampli ventall d'ofertes: des de les Beebot i Bluebot, passant per Makey Makey, CODE, Scratch, Lego... fins arribar a Makeblock, VR, Micro:bit, disseny i impressió 3D... entre molts altres recursos.

Nearby upcoming activities:

Création application IPAD par lignes de codes: QUIZZ toutes matières
Sun, Sep 1, 2024 9:00 AM

La classe crée une application pour Ipad en écrivant des lignes de codes en BASIC ("évolué" car il gère le tactile). 150 questions dans toutes les matières (Français, maths, anglais, sport.....) sous forme de quizz avec 6 propositions de réponses et une image d'illustration pour chaque question.

En fin d'année 7 000 lignes de codes

Codage en Python robot ASTROPI à bord de la Station Spatiale Internationale
Sun, Sep 1, 2024 9:00 AM

A bord de la Station Spatiale internationale (I.S.S.) il y a 3 robots ASTROPI utilisés par les astronautes. Les élèves codent en python (par lignes de codes ou par blocks) le même robot que les élèves ont assemblé en classe. On simule sur notre robot puis on envoie les lignes de codes à l'Agence Spatiale Européenne qui les vérifie puis les envoie sur les robots à bord de l'I.S.S. pour que les programmes soient exécutés.

Videojuego
Sat, Oct 24, 2020 12:00 AM
Juego tipo test de preguntas de las capas de la red. https://scratch.mit.edu/projects/440549045/