Twórczy tydzień

From Monday, October 17, 2022 10:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:30 PM

Szkoła Podstawowa w Dębnie

Open in-person activity

Polish

Szkoła Podstawowa w Dębnie, ulica Szkolna 3, 34-434, Dębno, Nowy Targ (Gmina), Powiat Nowotarski, Woj. Małopolskie, POL

W ciągu tygodnia wszyscy uczniowie naszej szkoły będą bawić się, uczyć i tworzyć na zajęciach z informatyki. Mamy przygotowane zadania:

dla klas I - III - kodowanie na dywanie i Scratch Junior;

dla klas IV - V - robotyka z mBotami;

dla klas VI - VIII - szukanie zakodowanego wyjścia z Escape Room.

Wszystkim życzymy owocnego Code Week!

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Chatboty i rozpoznawanie obrazów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
Mon, Oct 16, 2023 12:00 AM

Cel zajęć: Nauczenie uczniów, jak korzystać z chatbotów i narzędzi AI do rozpoznawania obrazów w celach edukacyjnych oraz zrozumienie ich potencjalnych korzyści i wyzwań.

Kroki zajęć:

  1. Wprowadzenie do chatbotów i narzędzi AI w edukacji: Zajęcia rozpoczną się od krótkiego wykładu, w którym uczniowie dowiedzą się, czym są chatboty i jakie są ich zastosowania w edukacji. Omówione zostane także znaczenie narzędzi AI w dzisiejszym świecie technologii i edukacji.

  2. Praktyczne wykorzystanie chatbota: Przedstawiony zostane uczniom przykładowy chatbota dostępnego w wersji darmowej online, który może być użyty w celach edukacyjnych. Uczniowie mogą samodzielnie eksplorować chatbota, zadając mu pytania związane z różnymi tematami lub przedmiotami.

  3. Omówienie narzędzi do rozpoznawania obrazów: Wprowadzenie uczniów do różnych narzędzi i technologii związanych z rozpoznawaniem obrazów wykorzystujących sztuczną inteligencję. Uczniowie będą mogli skorzystać z dostępnych darmowych narzędzi online do rozpoznawania obrazów. Mogą próbować rozpoznawać różne obiekty lub kategorie obrazów i dowiedzieć się, jakie informacje można uzyskać z takiego rozpoznania. Uczniowie zostaną poproszeni o wymyślenie przykładów, w których chatboty i narzędzia AI do rozpoznawania obrazów mogą być użyte w edukacji. Mogą to być scenariusze związane z nauką przyrody, języków obcych, historią czy matematyką.

  4. Podsumowanie i refleksje: Na zakończenie zajęć nauczyciel zachęci uczniów do refleksji na temat wykorzystania chatbotów i narzędzi AI w edukacji oraz do wyrażenia swoich wniosków na temat potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z tymi technologiami.

Unser KI-Bot kann programmieren
Sun, Oct 8, 2023 12:00 AM

Im Rahmen des eTwinning-Projekts "Künstliche Intelligenz im Unterricht" werden die Projektpartner  aus Polen, Kroatien, Deutschland, Spanien und Italien die Funktionsweise intelligenter Systeme anhand ihrer selbst erstellten KI-Bots untersuchen. Ziel ist es, den Teilnehmern zu zeigen, wie man schnell eigene "intelligente" Programme entwickeln kann.

In diesem Projekt werden die Projektpartner verschiedene Aspekte der Künstlichen Intelligenz behandeln. Dazu gehören unter anderem maschinelles Lernen, Sprachverarbeitung, Bilderkennung und Entscheidungsfindung. Jeder Projektpartner wird seinen eigenen KI-Bot erstellen, der auf einer spezifischen KI-Technologie basiert.

 

W ramach projektu eTwinning "Sztuczna inteligencja w edukacji" partnerzy z Polski, Chorwacji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch poświęcą się badaniu działania inteligentnych systemów na podstawie swoich własnoręcznie stworzonych botów AI. Celem tego przedsięwzięcia jest ukazanie uczestnikom, jak za pomocą AI szybko można utworzyć własne  programy.

W ramach tego projektu, rozpoczętego w ubiegłym roku szkolnym,  partnerzy skupiają się na różnorodnych aspektach sztucznej inteligencji. Zajmują się między innymi uczeniem maszynowym, przetwarzaniem języka naturalnego, rozpoznawaniem obrazów oraz podejmowaniem decyzji. Grupy projektowe stworzyły swoje własny boty AI.

 

 

Zakodowany savoir-vivre - escape room
Sun, Oct 8, 2023 12:00 AM

W ramach projektu eTwinning uczniowie klas I-III utworzą wspólnie z partnerami projektu zakodowany poradnik dobrych manier.