Learning in the Age of Intelligent Machines

From Thursday, September 8, 2022 12:00 AM
to Friday, September 23, 2022 11:30 PM

ПГКНМА "Проф. Минко Балкански"

Open in-person activity

tnoncheva@pgknma.com

Bulgarian

Улица Стефан Сливков, 6009, кв. Опълченски, Стара Загора

The progress of AI in recent years has been impressive, thanks to rapid advances in computing power and the availability of large amounts of data. This has led to significant investment in AI research and rapid expansion of the AI-related industry, making AI the great technological revolution of our time. AI is all around us. It has become part of our daily lives, to the point that we sometimes don't think of it as AI: we use online recommendations, facial recognition, security systems and voice assistants almost every day. But what about education?

https://www.pgknma.com/

    Secondary school Teachers
    Web development Mobile app development Data manipulation and visualisation Robotics Playful coding activities Art and creativity Internet of things and wearable computing Artificial intelligence Motivation and awareness raising Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

IT за всеки: Момичетата и технологиите
Sat, Oct 14, 2023 10:00 AM
Участието на дамите в IT сектора традиционно е по-ограничено. Според последни статистики България е една от страните с висок дял на жени в индустрията и ние искаме да работим, за да привличаме все повече момичета към нея. Вярваме, че интересът към технологиите се заражда още в ранна възраст и затова ще работим с ученици в прогимназиален етап (5-7 клас) от всички училища в Стара Загора. След изключителния успех на работилницата миналата година с ОДФ - Стара Загора, тази година отново искаме да мотивираме и насърчим момичетата да се ориентират към обучение с технологичен профил още след 7. клас. Идеята на събитието е да покажем на момичетата различните възможности, които IT секторът предлага, както и самите те да научат повече за професиите в сектора и за това, че програмист е само една от тях. Това ще стане като ги срещнем с различни вече успешно реализирали се в IT сектора дами, които ще споделят своя опит. Специалист по кариерно ориентиране ще разкаже за всички професии, които сферата предлага, като даде кратка информация за по-основните от тях. Предвиждаме и интерактивни игри, с които участничките в събитието да могат на практика да се докоснат до технологиите.
Работилница: Възможности в IT за всеки
Sun, Oct 22, 2023 10:00 AM
В рамките на 4 часа деца от украинската бежанска общност от Стара Загора, Казанлък и Павел Баня ще научат повече за технологиите и възможностите, които те предлагат за образование и кариерно развитие. С помощта на група ментори ИТ специалисти, ще бъдат представени различни технологии. Ще бъдат поставени и практически задачи за програмиране с HTML, които ще бъдат изпълнявани в малки групи, с помощта на ментор. Към екипите ще бъдат присъединени и ученици от СОУ “Максим Горки” с профил Руски език, които да помагат при нужда от превод. Спрямо възрастта, целите, които си поставяме с провеждането на събитието, са: - повече младежи с бежански статут, които вече имат базови технологични знания - да се запознаят с възможностите за работа в ИТ от всяка точка на света. - да помогнем на тези от тях, които имат нужда от кариерно ориентиране. - за тези в прогимназиален етап - да покажем, че програмирането може да бъде много интересно и полезно умение - да установят дългосрочна връзка с ментор и други специалисти, които да им помогнат за по-лесно включване в IT сферата. Събитието ще бъде проведено съвместно с Фондация „Мисия Криле“, гр. Стара Загора, чиито екип работи активно с бежанската общност в града и със специалистите от ПГКНМА “Проф. Минко Балкански”
Работилница: Възможности в IT за всеки
Sat, Oct 21, 2023 10:00 AM
Идеята на събитието е в рамките на 4 часа деца от уязвими групи да бъдат въведени в сферата на информационните технологии и с помощта на практическа работа и достъпно предоставена информация да се запознаят с основите на програмирането. Техен лектор ще бъде преподавател с доказан опит в работата с ученици. Участниците ще бъдат разпределени в малки групи, като за всяка от тях ще бъде осигурен и ментор, който да им помага. Целите, които си поставяме с провеждането на събитието, са: - повече деца от уязвими групи да се докоснат на практика до света на технологиите - да им покажем, че програмирането може да бъде много интересно и полезно умение - да ги информираме за възможностите за кариерно развитие, които сферата предлага и да ги насърчим да се развиват в нея Събитието ще бъде проведено съвместно с „Международен младежки център“, гр. Стара Загора. Екипът му работи за личностното развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.