Warsztaty z programowania komputerów kwantowych - QSilver15

From Saturday, October 8, 2022 4:00 PM
to Sunday, October 16, 2022 8:00 PM

Quantum AI Foundation

Invite-only online activity

Polish

Online

Zapraszamy na bezpłatne zdalne warsztaty z programowania komputerów kwantowych organizowane przez Fundację Quantum AI oraz QPoland! Są to warsztaty na poziomie średniozaawansowanym, będą one bazowały na materiałach QSilver (dotyczących m.in. kwantowej transformaty Fouriera i algorytmu Shora) przygotowanych przez QWorld i będą kontynuacją warsztatów QBronze93.

 

Warsztaty będę odbywały się przez 4 dni: 8-9.10 & 15-16.10.2022. W każdym dniu zajęcia będą trwały w godzinach 16:00-20:00 (CEST).

Wykładowca: Jakub Nowak

Formularz rejestracyjny: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9NRAjVWVVa6Y2s--CYhIuROFOQFEMms3-DnVe62t8Ea6XzA/viewform

Formularz będzie otwarty do 7.10.2022 (EoD UTC+2) lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników). Osoby, które nie ukończyły 18 lat, powinny przesłać nam skan/zdjęcie zgody rodzica/opiekuna: https://drive.google.com/file/d/1XN5mL6FNUFCdw71hW1pj5LefvFsHhvXD/view?usp=sharing

Kontakt: warsaw.quantum@gmail.com


Warsztaty będą prowadzone w języku polskim na podstawie materiałów QSilver (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Discord. Jednocześnie w czasie całych warsztatów zapewniamy wsparcie mentorów, którzy odpowiedzą na pojawiające się pytania oraz sprawdzą postępy. Osoby, które ukończą z sukcesem warsztaty, otrzymają dyplomy!

    Secondary school Higher Education Post graduate students Employed adults Unemployed adults Teachers
    Software development Other

Nearby upcoming activities:

Zajęcia w kl. 1 "Kodowanie na dywanie"
Tue, Oct 10, 2023 12:00 AM

Zajęcia w kl. 1 "Kodowanie na dywanie". 

Zajęcia LEGO Education SPIKE
Thu, Oct 5, 2023 2:30 PM

W strakcie zajęć tworzymy modele z lego a następnie programujemy ich działanie w programie.

Druk 3D, Roboty mbot
Fri, Dec 1, 2023 12:00 AM

1. Uczniowie za pomocą programu Tinkercard nauczą się tworzyć modele druku 3D i wydrukują swój własny model na drukarce szkolnej np projekt podsatwki do telefonu, bryloczek do kluczy.

2. Nauczą się sterować robotami Mbot wykrywania przedszkód, omijania przeszkód. Syngalizacji świetlnej za pomocą programu Mlock.