Od programowania do robotyki

From Wednesday, October 19, 2022 4:00 PM
to Wednesday, October 19, 2022 6:30 PM

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Open online activity

Polish

87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 36

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli informatyki i innych zainteresowanych. Celem szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi programistycznych oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela.

    Teachers
    Basic programming concepts Robotics Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Koło komputerowe - robotyka
Fri, Sep 1, 2023 12:00 AM

Koło komputerowe - robotyka i programowanie.

Code Week-owa wieża z Uczymy Dzieci Programować
Mon, Oct 7, 2024 11:30 AM

odczytywanie kodu i układanie wież z kolorowych kubeczków, połączenie z edukacją matematyczną

Programowanie z Lego
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

Programowanie z Lego jest odpowiedzią na potrzebę integrowania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji uczniowskich z zakresu informatyki, matematyki, techniki, fizyki, przyrody, biologii, programowania, wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym oraz rozwijania takich umiejętności jak: zdolność logicznego i kreatywnego myślenia, rozwijanie myślenia komputacyjnego oraz umiejętność współpracy w zespole. To cykl zajęć rozwijających, który pozwoli uczyć wykorzystywania nowych technologii w życiu codziennym i projektowania.

Zajęcia pozwalają na programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zestawów edukacyjnych Lego i urządzeń cyfrowych.