Od programowania do robotyki

From Wednesday, October 19, 2022 4:00 PM
to Wednesday, October 19, 2022 6:30 PM

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Open online activity

Polish

87-100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza 36

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli informatyki i innych zainteresowanych. Celem szkolenia jest poznanie sposobów skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem narzędzi programistycznych oraz doskonalenie umiejętności cyfrowych nauczyciela.

    Teachers
    Basic programming concepts Robotics Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

kodowanie na dywanie
Sun, Dec 11, 2022 8:00 AM

Zapraszam na szereg lekcji poświęconych kodowaniu. w prosty i miły sposób będzie mozna spróbować swoich sił w różnych grach i eksperymentach na przysłowiowym dywanie. Zachęcam

Nowoczesne technologie w pracy logistyka.
Mon, Dec 12, 2022 7:30 AM

Lekcja informatyki związana z nowoczenymi techologialmi wykorzystywanymi w logistyce. Poruszająca tematykę zautomatyzowanych systemów magazynowania opartych o roboty, systemy automatycznej identyfikacji towarów. Idea wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych jako środków szybkiego transportu medycznego.

Problem algorytmiczny
Mon, Nov 21, 2022 12:00 AM

Uczniowie w grupach zgłaszają problem algorytmiczny, podają najlepsze narzędzia do jego rozwiązania oraz pomysły na rozwiązanie problemu