Οδηγώ το beebot στο λουλούδι

From Monday, October 10, 2022 12:00 AM
to Friday, October 21, 2022 12:00 AM

Δημοτικό Νενήτων

Open in-person activity

mail@dim-nenit.chi.sch.gr

Greek

Νένητα

Οδηγήστε στο beebot σας στο λουλούδι, χωρίς να πέσετε σε καμία λίμνη. Σημειώστε τις εντολές με τη σειρά στον πίνακα εντολών και σχεδιάστε με το μολύβι σας τη διαδρομή που θα κάνει το beebot σας στο παρακάτω πλέγμα. Αν έχετε πίστα beebot δοκιμάστε το πρόγραμμά σας. 

    Primary school
    Robotics

Nearby upcoming activities:

Kodlama AdamDersMw
Mon, Oct 12, 2020 11:00 AM
Mobil uygulama yapcaz
PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIM
Tue, Oct 10, 2023 11:30 AM

PYTHON KODLAMA DİLİ TANITIMI YAPILDI.

Blok Kodlama
Tue, Oct 11, 2022 3:30 PM

Öğrenciler ikişer gruplar halinde Lego parçaları ile yaptıkları modelleri motor ve sensörlerle kodlanabilir hale getirdiler. Ayrıca blok tabanlı kodlama ile basit yönergeler dahilinde inşa ettikleri robotları harekete geçirdiler.