Kodowanie na ekranie

From Sunday, November 13, 2022 12:00 PM
to Thursday, November 17, 2022 3:30 PM

Szkoła Podstawowa nr 2 w Dęblinie

Invite-only in-person activity

poczta@sp2.deblin.pl

Polish

ulica 1 Maja 3, 08-530, Dęblin, Rycki, Lubelskie, POL

Zajęcia zakładają rozwój umiejętności programowania, logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomysłów, a także umiejętności pracy zespołowej. Uczniowie będą zajmować się nauką programowania w języku C++, wizualnym programowaniem prostych sytuacji, nauczą się myślenia algorytmicznego w praktycznych sytuacjach problemowych. Będą poszukiwać informacji przydatnych w rozwiązywaniu stawianych zadań i problemów. Uwagę poświęcimy również zagadnieniom etycznym w środowisku komputerowo-sieciowym, czyli przestrzeganiu prawa i zasad bezpieczeństwa. 

    Primary school
    Basic programming concepts Software development Playful coding activities Visual/Block programming Game design Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

Kodujemy z Małym Misiem
Sun, Oct 17, 2021 9:00 AM
„Kodujemy razem z Małym Misiem” to projekt składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.
Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków oraz omówiona zostanie metoda peer-learningu.
Warsztat literacki dla dzieci dotyczy cyberbezpieczeństwa oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówek oparta jest o autorskie zagadki Misiowej Mamy, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia łamigłówek i zadań dla przedszkolaków.
Szyfrujemy i świetnie się przy tym bawimy
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM

Zabawy dla  uczniów z wykorzystaniem robotów i aktywności okołoprogramistyczne. 

Starsi uczniowie będą programować gry w dowolnym języku programowania.

CodeWeek z Uczymy Dzieci Programować - webinar dla nauczycieli, edukatorów i rodziców
Fri, Sep 9, 2022 7:00 PM

CodeWeek z Uczymy Dzieci Programować, to webinar, na którym trenerka przedstawi 10 propozycji zajęć zawierających elementy kodowania. Webinar rozpocznie się częścią wprowadzającą, w której omówione zostaną podstawowe pojęcia związane z nauką kodowania i sposoby na łatwe wprowadzenie takich aktywności do zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Każdy uczestnik webinaru otrzyma scenariusze zajęć i komplet materiałów dodatkowych potrzebnych do przeprowadzenia zaproponowanych aktywności. 

Webinar poprowadzi Anna Świć. Dostępny będzie na Facebook Kodowanie na dywanie oraz Facebook EduSense