DESIGN YOUR OWN ROBOT

From Friday, October 15, 2021 1:30 PM
to Friday, October 15, 2021 2:30 PM

SHKOLLA "HAVZI NELA"

Open in-person activity

English

Rruga Dituria, Kukës, 8501, ALB

The students of "Havzi Nela" high school 
in the framework of social activation will help
the students of the 9-year school to create robots.
This activity without technology has the main purpose
to involve students in computational thinking
and design thinking. and the EU Corner, Kukes.
It will include about 20 students who will create
their own robots taking into account
the qualities of each given in the instructions

 

    Primary school Secondary school
    Robotics Unplugged activities Playful coding activities Art and creativity

Nearby upcoming activities:

PathWay
Sat, Oct 22, 2022 12:00 AM

Duke qenë se ne, krijuesit e këtij projekt-ideje, jemi gjithashtu në perfundim të shkollës së mesme, ka vështiresi në zgjedhjen e degës dhe universitetit të duhur për shkollim cilësor dhe të kualifikuar.
Në kohët e sotme, shumë të rinj janë të pasigurtë për fushën, degën, dhe karrierën që ata duan të ndjekin gjatë gjithë jetës së tyre. Në disa raste, presioni i prindërve për t’i patur fëmijet e suksesshëm, sjell që fëmijët të mos kenë mundësi zgjedhjeje dhe të studiojnë dhe pastaj të punësohen në një profesion fitimprures. Personat të cilët zgjedhin profesionin në të cilin ata kanë prirje , kanë vullnet më të fortë, gjithashtu janë më të vendosur dhe e shpërfillin në disa raste lodhjen, për shkak se atë që bëjnë, e kanë me deshirë dhe pasion.

 

Zgjidhja jonë është PathWay. Përdoruesi krijon llogarinë dhe profilin e tyre, më pas vendos rezultatet e vitit të tyre shkollor.Në një hap të dytë pas marrjes së të dhënave nga dëftesa, përdoruesi filtron lëndët e tyre prioritare ose me zgjedhje nga lëndët e tjera. Bazuar në rezultatet paraprake, gjenerohen fushat dhe degët e mundshme shoqëruar me universitetet që ky student mund të vazhdojë në të ardhmen. Me anë të rezultateve të vitit të tyre shkollor, behet krahasimi midis mesatares dhe notave specifike me kriteret e regjistrimit të këtij studenti në atë universitet të caktuar.

 

Codim
Sun, Sep 25, 2022 9:00 AM

Shkolla Otllak

Create your own Google logo
Fri, Dec 9, 2022 9:00 AM

Use your creativity and imagination to bring the Google logo to life using code. Make the letters dance, tell a story or create a game. With Scratch and CS First, anyone can become a designer and programmer for the day!