Ας ανακαλύψουμε το όνομα του συμμαθητή μας μέσα από έναν μυστικό κώδικα!

From Friday, October 15, 2021 8:30 AM
to Friday, October 22, 2021 4:00 PM

5ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Open in-person activity

Greek

Καναβού 2, 621 25, Σέρρες

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου θα πάρουν έναν μυστικό κώδικα της ελληνικής αλφαβήτου στον οποιο καθε γραμμα θα αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική εικόνα. Θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα ονοματα των συμμαθητών τους μεσα από μια αλληλουχια των εικόνων αυτών.. 

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Кодираме роботче
Mon, Sep 9, 2024 12:00 AM

Активноста се состои во кодирање на патека на робот. На патеката се поставени карти со броеви. Учениците го програмираат роботот да оди од број до број така што збирот на проевите низ коишто поимал да биде даден број. Во зависност од возраста се поставуваат броевите. 

Inspiring Museums
Wed, May 22, 2024 12:00 AM

Coding activity for our Project "Inspiring Museums"

Inspiring Museums
Wed, May 22, 2024 12:00 AM

Coding activity  for 18th of May Museums Day.

6th Grade