Ας ανακαλύψουμε το όνομα του συμμαθητή μας μέσα από έναν μυστικό κώδικα!

From Friday, October 15, 2021 8:30 AM
to Friday, October 22, 2021 4:00 PM

5ο Νηπιαγωγείο Σερρών

Open in-person activity

Greek

Καναβού 2, 621 25, Σέρρες

Οι μαθητές του νηπιαγωγείου θα πάρουν έναν μυστικό κώδικα της ελληνικής αλφαβήτου στον οποιο καθε γραμμα θα αντιστοιχεί και σε μια διαφορετική εικόνα. Θα προσπαθήσουν να ανακαλύψουν τα ονοματα των συμμαθητών τους μεσα από μια αλληλουχια των εικόνων αυτών.. 

    Pre-primary education
    Unplugged activities
    αλφαβητο ονοματα παιδιων

Nearby upcoming activities:

Προγραμματι-Ζην
Mon, Nov 8, 2021 9:30 AM

Τα παιδιά εκτελούν με το σώμα τους διαδρομές, σε ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο ανάμεσα από εμπόδια,για να φτάσουν σε ένα στόχο, αφού λαμβάνουν εντολές από το παιδι-προγραμματιστή .

Σε δεύτερη φάση, τα παιδιά προσομοιώνουν τη δραστηριότητα σε ειδικά σχεδιασμένη καρτέλα με καρτελάκια εντολών.

Δημιουργούν κώδικα βάζοντας καρτελάκια με εντολές σε ακολουθία και το εκτελούν.

Σε τρίτη φάση τροποποιούμε ένα παιχνίδι scratch για τις ανάγκες του δικού μας παιχνιδιού.

Game programming with Scratch
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

The students of the 6th grade will code an action game of their choice in Scratch. It will be scecially designed so that it can be played on tablets and smartphones.

Game programming with Scratch
Sun, Oct 17, 2021 12:00 AM

The students of the 5th Grade will program an action game of their choice in Scratch. It will be specially designed so that it can be played on tablets and smartphones.