Zabawy edukacyjne w języku Scratch

From Sunday, October 17, 2021 12:00 AM
to Thursday, October 21, 2021 12:00 AM

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Słupicy

Open in-person activity

Polish

Słupica 84, 26-630, Słupica, Jedlnia-Letnisko, Radomski, Mazowieckie, POL

W ramach lekcji informatyki oraz zajęć świetlicy uczniowie klas IV-VIII poznają tajniki programowania w intuicyjnym języku Scratch. Następnie stworzą proste programy, animacje i gry w języku Scratch. Programowanie uczy kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie: logicznego myślenia, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań, wyciągania logicznych wniosków, ale także jakże ważnej współpracy w grupie oraz cierpliwości.

Ideą programu jest to, aby każdy uczeń samodzielnie stworzył własne projekty na miarę swoich możliwości i umiejętności.

 

Informacje oraz działania dotyczące CODE WEEK 2021 zostaną zamieszczone na stronie szkoły oraz szkolnym facebooku.

 

http://www.slupica.edu.pl

    Primary school
    Game design

Nearby upcoming activities:

Kodujemy z Małym Misiem
Sun, Oct 17, 2021 9:00 AM
„Kodujemy razem z Małym Misiem” to projekt składający się z części webinarowej skierowanej dla nauczycieli oraz dedykowanej dzieciom – w formie warsztatu literackiego.
Część webinarowa dotyczy rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków oraz omówiona zostanie metoda peer-learningu.
Warsztat literacki dla dzieci dotyczy cyberbezpieczeństwa oraz zawiera propozycję przeprowadzenia: „Misiowego turnieju łamigłówek logicznych”. Treść misiowych łamigłówek oparta jest o autorskie zagadki Misiowej Mamy, ćwiczące umiejętności logicznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli kompetencji niezbędnych w codziennym życiu. Dzieci będą miały możliwość zaprezentowania własnych zainteresowań i na ich kanwie tworzenia łamigłówek i zadań dla przedszkolaków.
Programowanie z Scratch Junior
Tue, Sep 28, 2021 11:30 AM

Uczniowie klasy 1 szkoły podstawowej będą odkrywać swoje zdolności oraz rozwijać zainteresowanie programowaniem z wykorzystaniem programu Scratch Junior. Dzieci przekonają się, że programowanie może być świetną zabawą. Zaprojektują własne gry, animacje lub prezentacje. Programowanie może sprawić wielką przyjemność!

Kodowanie
Wed, Oct 13, 2021 9:30 AM

Kodowanie z przedszkolakami.