Iniciación a la robótica y 3D

From Wednesday, October 13, 2021 9:00 AM
to Tuesday, October 19, 2021 12:00 AM

IES de Monterroso

Invite-only in-person activity

Spanish

Calle Salvador Arotzarena, 16, 27560 Monterroso, Lugo

Acercar el pensamiento computacional de resolución de problemas mediante la realización de un proyecto de robótica básico y uso de la impresión 3D.

Los alumnos realizarán un proyecto paso a paso para construir una barrera activada mediante sensores de presencia empleando ARDUINO, actuadores y sensores. 

La impresión de ciertos elementos con la impresora 3D acercará al alumnado a esta tecnología y su empleo práctico.

    Secondary school
    Robotics Playful coding activities Visual/Block programming 3D printing
    arduino Programación FP

Nearby upcoming activities:

SIMON WITH MAKEY MAKEY IN PHYSICAL EDUCATION
Mon, Dec 6, 2021 9:30 AM

This activity is intended for 5th and 6th grade of primary education. We will try through it to bring the world of robotics and programming to our student and include them in physical education sessions.

We can carry out the activity in two ways: The first one using the robot makey makey. The second will be an unplugged version of the game, in case we do not have a computer, network, or Mickey himself.

1st Simon with Makey Mickey:

In the Simon game, players must remember the color sequence and repeat it in the correct order by pressing the colored buttons on the game unit. The light sequences are constantly paced at first, but get more complicated as you play, adding to the suspense each turn.

Within the scratch program we have several projects already prepared for the game. For example: https://scratch.mit.edu/projects/40589128/

We connect the Mickey mouse to the computer and projector and from this five crocodile cables, four for each color and that will hold four children dressed in a bib of the corresponding color, placed the same as on the game screen and a fifth that will be placed in the middle having in the hand the grounding being the person in charge of reproducing the sequence of the simón program touching the hands of the companions that represent the different colors.

2nd Simón unplugged version:

We created two simón games with the students. One group is in charge of playing the role of simón by performing the sequence and the other group repeats it. We can have the option of making three groups.

Having the color code sequences on tabs makes corrections easy. The objectives that I intend to achieve with this activity are:

-Develop computational thinking.

-Work logical thinking.

-And get familiar with the Makey Mickey badge

Introducing AI to early childhood education students through "Quickdraw"
Thu, Oct 14, 2021 1:00 PM

( En galego)

O meu alumnado é de ED. Infantil, teñen 3 e 4 anos. 

Imos xogar co Quickdraw para que se familiaricen co concepto de Intelixencia Artificial , e diversos usos que pode ter na nosa vida cotiá.

Neste caso dun xeito lúdico e a través do debuxo.

Veremos se a IA é capaz de recoñecer o que debuxamos, e tamén poderemos ver o que debuxaron outras persoas para referirse ao mesmo concepto.

(En inglés) 

My students are in Early Childhood Education, they are 3 and 4 years old.

Let's play with Quickdraw.

I think it’s a playful way for them to understand the uses that AI can have in their lives.

And the different uses it can have in our lives.

In this case in a playful way and through drawing.

We’ll see if AI is able to recognize what we draw, and we’ll also be able to see what other people have drawn to refer to the same concept.

Deseño de actividades didácticas con Mbot
Tue, Mar 9, 2021 12:00 AM
Curso de formación del profesorado sobre robótica educativa. En el curso se trabajará el pensamiento computacional a través de la herramienta Scratch y nos iniciaremos en el uso y programación del robot MBot.