Fairytales coding

From Tuesday, October 12, 2021 9:30 AM
to Friday, October 15, 2021 10:00 AM

Dječji vrtić Iskrica

Other

English

Dječji vrtić Iskrica, Kruge 3,10000, Zagreb, Hrvatska

Unplugged coding storytelling

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Loop - art Adventures: Artistic unplugged coding for kids
Sun, Sep 3, 2023 12:00 AM

U ovom projektu učenici će shvatiti koncept petlji u kodiranju dok stvaraju različite uzorke (spiralna umjetnost, duga, cvjetne latice, ćelije košnice itd.) na papiru slijedeći korak po korak upute za petlje. Projekt će trajati 10-12 tjedana i uključivat će 10 različitih crtačkih aktivnosti. Ciljevi: Uvod u koncepte kodiranja, jačanje kreativnosti, razvoj vještina rješavanja problema, pomoć djeci da prepoznaju i razumiju obrasce, izgradnja samopouzdanja, poticanje interesa za STEM aktivnosti, promicanje aktivnosti EU CodeWeek-a.

Loop-Art Adventures : Artistic Unplugged Coding for Kids
Sat, Sep 2, 2023 12:00 AM

In this projects students will grasp the concept of loops in coding as they create different patterns (spiral art, rainbow, flower petals, beehive cells etc.) on paper by following step-by-step looping instructions. Project will last for 10-12 weeks and will include 10 different drawing activities. Goals: Introduction to coding concepts, enhancing creativity, develop problem-solving skills, help kids recognize and understand patterns, build confidence, spark interest in STEM activities, promote EU CodeWeek activities. 

Baš je IN BITI green 3 - 17ciljeva održivog razvoja - komercijalist 4. k
Sat, Oct 7, 2023 8:00 AM

U okviru eTwinning projekta Baš je IN biti GREEN 3 izučavat će se tema o dekodiranju i ciljevima održivog razvoja.

Zadatak za učenike je dekodirati 17 ciljeva održivog razvoja, a bit će postavljen u interaktivnoj slici u digitalnom alatu Genially u obliku slagalice. 

Brojevi i ciljevi održivog razvoja napisani su na engleskom jeziku kodirani su u 7-znamenkastom ASCII kodu. 

Fotografirat ćemo postupak dekodiranja (dekodirane brojeve i ciljeve održivog razvoja i završnu slagalicu)

Nakon dekodiranih svih 17 ciljeva, odredit ćemo 1 cilj održivog razvoja, istražiti ga i prikazati u digitalnom alatu po izboru. U digitalni alat ćemo integrirati i naziv cilja koji je prikazan kodom.