Učitel IN 2021

From Saturday, October 9, 2021 9:00 AM
to Saturday, October 9, 2021 5:00 PM

Západočeská univerzita v Plzni

Open online activity

info@ucitel-in.cz

Czech

online

Setkání učitelů, studentů a všech, kteří mají zájem o problematiku smysluplného využití ICT ve vzdělávání.

http://www.ucitel-in.cz

    Teachers
    Robotics Unplugged activities Playful coding activities Augmented reality Motivation and awareness raising

Nearby upcoming activities:

CodeWeek v ZŠ Švihov
Sun, Oct 16, 2022 12:00 AM

Žáci budou programovat jednoduchý příběh ve Scratchi

Programování nás baví
Mon, Oct 10, 2022 8:00 AM

V průběhu vyučovacích hodin budou žáci pracovat s BeeBoty, ozoboty, Scottie Go, programem Scratch při řešení zábavných úloh.

Jak nám roboti pomáhají
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM

Akce bude formou projektového dne, kdy se žáci s mentálním postižením seznámí s tím, kde všude jsou roboti využívání a jak nám pomáhají.  Na jednotlivých stanovištích budou také žáci plnit tématické úkoly.