Začínáme s 3D tiskem

From Thursday, October 7, 2021 5:00 PM
to Thursday, October 14, 2021 6:30 PM

Spolek Navis

Open online activity

Czech

Petříkov 166
25169 Petříkov

Díky spolupráci s Průša Research nám byla zapůjčena 3D tiskárna MK3S, kterou využujeme při realizaci tohoto eventu. Jako zdroj informací využijeme zejména materiály z webu Průša pro školy, https://proskoly.prusa3d.cz a galerie volně přístupných 3D modelů. Začneme krátkým představením 3D technologie tisku a možnostmi využití 3D tisku. Představíme aplikaci TinkerCAD, speciálně TinkerCad Codeblocks a vytvoříme účty. Cílem je naučit se poznat vzory z přírody (medový plást, kiwi, list) a naprogramovat (recreate) tyto vzory pomocí bloků (opakování, podmínka, použití proměnných, logických operátorů) a připravit je pro tisk - slicování, nastavení parametrů tisku (filament, výplň atd.). Inspirací je lekce ze samotného TinkerCadu. Tisk některých modelů budeme streamovat. Akce proběhne ve dvou částech na platformě MS Teams a je určena zejména pro skupinu ve veěku od 10 do 15 let, ale dané (modifikované) aktivity zvládnou i mladší děti. Vytisknuté modely si budou moci účástníci vyzvednout u nás ve škole. Už se na výtvory moc těšíme! Informace o registraci a konání akce budou zveřejněny na webových stránkách školy www.zsnavis.cz Po ukončení webinářů budeme dál s 3D tiskem pracovat ve vyučování.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

VÝUKOVÉ BALÍČKY PRO CODEWEEK
Fri, Aug 20, 2021 7:00 AM

Vytvořili jsme výukové balíčky na podporu CodeWeek. Balíčky jsou určeny pro základní školy a jsou rozděleny dle věku žáků. V pracovním listu pro 1.-3. ročník se dětí ujme robot Kódík. Ten jim představí geometrické tvary, čtvercovou síť a šipkový zápis. Pracovní list nabízí i gradované úlohy pro žáky se zkušenostmi, rozvíjí komunikační dovednosti a práci v týmu. Žáci se pomocí tří hodinového projektu dostanou i mimo stěny třídy. Pracovní list slouží jako propedeutika k práci s beeboty či bluebooty. Průvodcem pracovního listu určeného 4.-6. třídám je Koudy. Metodika pracuje s přímkou postojů, šiframi ve čtvercové síti a s programovacím jazykem, který si žáci sami vymyslí. S minimálními pomůckami se žáci dostanou ven, kde mohou zapojit fantazii a kreativitu při skupinové práci. Navázat lze programováním s aplikací lightbot. Viky Koudelková představí nejstarším žákům 7.-9. třídy barevný svět kódů. Pracovní list připravuje žáky na práci s ozoboty. Pokud ale tyto malé roboty nemáte, nevadí, zvládnete to i bez nich. V metodice se propojuje skupinová práce s angličtinou, trénuje se zde paměť a nechybí ani šifra.

Codeweek
Mon, Oct 11, 2021 12:00 AM

Žáci naprogramují Dance party s podporou webové stránky www.code.org. Akce se stane součástí aktivit v projektu Erasmus Culture Promotes Teaching and Learning, do programování se tedy zapojí i partnerské školy z Itálie, Slovenska, Bulharska a Turecka.

Bloky s Bobříkem
Fri, Oct 1, 2021 12:00 AM

Online test, složený z úloh soutěže Bobřík informatiky, které se řeší sestavením programu z bloků. Test obsahuje 11 otázek stupňující obtížnosti s časovým limitem 40 minut.

Ihned po skončení testu se zobrazí dosažené body, je možno prohlédnout správná řešení se zdůvodněním.

Test je dostupný po celý říjen 2021 na webu soutěže https://www.ibobr.cz, odkaz na test BLOKY z titulní stránky.

Soutěž Bobřík informatiky po 14 let vytváří školní úlohy pro výuku informatiky. Soutěž běží ve více než 50 zemích světa.