Koduj z nami!

From Monday, October 18, 2021 8:00 AM
to Friday, October 22, 2021 3:00 PM

Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

Open in-person activity

Polish

ulica Wincentego Witosa 23, 40-832, Katowice, Śląskie, POL

Wprowadzenie do Tygodnia Kodowania na apelu dla klas 1- 8. Warsztaty dla wszystkich klas. Introduction to Coding Week on appeal for grades 1- 8. Workshops for all classes.

http://sp33.katowice.pl

    Primary school
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Kodujemy w klasie IIa z Uczymy Dzieci Programować
Tue, Oct 15, 2024 8:00 AM

Kodujemy na różnych edukacjach z uczniami klasy IIa.

"Programujemy roboty'
Sun, Oct 16, 2022 8:00 AM
Robotyka oraz programowanie w oparciu o lego Mindstorms.
Zakodujmy wakacje!/ Let's code a holiday!
Mon, Jun 17, 2024 10:00 AM

Przygotowano zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej z elementami kodowania. There were prepared activities for the primary school students with elements of coding.