Einsatz einer moodle Instanz

From Friday, July 30, 2021 12:00 AM
to Friday, July 30, 2021 11:59 PM

Bildungszentrum für Obst- und Weinbau Silberberg

Other

Silberberg 1, 8430 Leibnitz

Einsatz einer moodle Instance für alle Schüler und Lehrer zur optimalen Durchführung von Distance Learning. 5 Klassen, (1ow, 2ow, 3ow, BLLO, BLLW)

Nearby upcoming activities:

Anleitungen und FAQ zum Programmieren mit Pocket Code
Wed, Oct 13, 2021 2:00 PM
Mit dem kostenlosen App Pocket Code lernen Kinder und Jugendliche spielerisch Programmieren. Pocket Code wurde an der Technischen Universität Graz von dem non-profit Projekt Catrobat entwickelt. Mit einem Baustein-System können, ähnlich wie mit dem Programm Scratch, sehr schnell eigene Anwendungen und Spiele erstellt werden. Die programmierten Apps kann man mit der Community teilen und auf andere mobile Geräte herunterladen. Mit einer Materialsammlung und kurzen Anleitungsvideos auf unserer Homepage können Kinder und Jugendliche die Installation und die Grundlagen der App Pocket Code lernen. Bei einem Frage und Antwort-Workshop über zoom werden Probleme bei der Anwendung gelöst und Tipps zur Programmierung gegeben. Die Materialien werden auf http://www.nowa.at/pocketcode/ veröffentlicht. Anmeldungen für den FAQ-Workshop an nina.hoffer@nowa.at
Z XHTML in CSS do ePub E-knjige – korak za korakom
Thu, Oct 21, 2021 6:00 PM
Dogodek je namenjen naslednjim učim vsebinam: Priprava besedila in shranjevanje v uporaben XHTML; priprava XHTML-ja za uporabo v Sigilu, orodju za prelom oziroma pretvorbo v EPUB format; spoznavanje in uporaba orodji za prelom oziroma pretvorbo v EPUB format; verifikacija ustreznosti končnega izdelka – e-knjige. Za prenos vsebin udeležencem, bomo uporabili: Metodo razlage; metodo demonstracije; metodo praktičnega dela in metodo projekcije. Cilj projekta je, da mladi osvojijo pripravo besedila, ki ga bodo shranili v uporabnem XHTML-ju ter da se po korakih naučijo, na praktičnih primerih, osnov kodiranja e-knjig v jeziku XHTML, in da se seznanijo s preprostimi in brezplačnimi orodji za prelom oziroma pretvorbo v EPUB format. V tem projektu je poudarek na kodiranju e-publikacij, kjer se uporablja enak jezik (XHTML) kot se uporablja za večino spletnih strani. Posebnost dogodka je v tem, da se bodo udeleženci naučili ustvariti datoteko za e-publikacije v EPUB formatu, s čimer bodo razvili specifične digitalne kompetence s področja razvoja in izdelovanja digitalnih vsebin, umeščanja in poustvarjanja digitalnih vsebin. Dogodek je namenjen mladim v starostni skupini od 14 do 24 let.
Ustvarjanje z umetno inteligenco
Sun, Oct 10, 2021 10:00 AM
Na dvourni online delavnici bomo napravili prve korake v svet umetne inteligence. Najprej se bomo seznanili z eno od vrst umetne inteligence. Na spletni strani https://code.org/ bomo rešili nalogo Al For Oceans in se pogovorili o principu delovanja umetne inteligence. Nato pa bomo preizkusili še nekatere aplikacije za glasbeno in likovno ustvarjanje, pri katerih bomo lahko opazovali raznolike učinke umetne inteligence. Dogodek je brezplačen. Primeren je za mlade 12-24 let, računalniško predznanje ni potrebno. Udeleženci potrebujejo le računalnik z internetno povezavo ter dobro mero radovednosti.