DO YOU KNOW WHERE WE USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

From Tuesday, March 30, 2021 8:00 AM
to Tuesday, July 12, 2022 9:00 AM

Gymnázium Jána Holleho, Trnava

Open in-person activity

dan.zlamalova@gmail.com

English

Slovakia

Play with students the quiz called Do you know where we use artificial intelligence? on Kahoot! Quiz contains pictures only. Students will have to decide, what thing on the picture uses artificial intelligence. If they think, the thing uses artificial intelligence, they will choose “TRUE”, otherwise “FALSE”.

    Secondary school
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

CodeWeek
Sat, Oct 7, 2023 7:00 AM

Programovanie v code.org so žiakmi, rozvoj algoritmického myslenia

 

 

Code week ZŠ Lichardova
Mon, Nov 20, 2023 8:00 AM

Pedagógovia informatiky na Základnej škole Lichardova 24, Žilina, získavajú nové znalosti v obalsti blkokového programovania prostredníctvom webinárov a školení. Dané znalosti sa aplikujú do vzdelávacieho procesu. Žiaci na základe nadobudnutých znalostí sa naučia blokovému programovaniu s využitím multimediálneho obsahu.

Naprogramovaná zoznamka
Fri, Oct 13, 2023 8:00 AM

Každý hráč si naprogramuje v prostredí www.makecode.mocrobit.org svoju menovku, krátku charakteristiku a pripojí obľubenú melódiu. Program nahrá do micro:bitu a prezdieľa do pripraveného dokumentu, kde pripojí svojho avatara. Dokument zdieľame do partnerských krajín, kde vyriešia danú menovku. Tak sa zoznámujeme navzájom programovaním a zabaváme sa.