DO YOU KNOW WHERE WE USE ARTIFICIAL INTELLIGENCE?

From Tuesday, March 30, 2021 8:00 AM
to Tuesday, July 12, 2022 9:00 AM

Gymnázium Jána Holleho, Trnava

Open in-person activity

dan.zlamalova@gmail.com

English

Slovakia

Play with students the quiz called Do you know where we use artificial intelligence? on Kahoot! Quiz contains pictures only. Students will have to decide, what thing on the picture uses artificial intelligence. If they think, the thing uses artificial intelligence, they will choose “TRUE”, otherwise “FALSE”.

    Secondary school
    Artificial intelligence

Nearby upcoming activities:

Programujme spolu
Sun, Oct 23, 2022 8:00 AM

V rámci projektu zrealizujeme štyri rôzne aktivity pre rôzne vekové skupiny žiakov. Aktivity budú zamerané na základy programovania, prácu s jednoduchými programovacími zariadeniami BEETBOT a MICROBIT.

Matematyka z Photonem
Mon, Dec 5, 2022 12:00 AM

Uczniowie otrzymają zestaw działań. Będą miały za zadanie zaprogramowanie robota w taki spośób aby z pozycji 0 przemieścił się do pozycji wyznaczonej wybranej przez nauczyciela i wykonanie tego kroku zasygnalizował zmianą koloru czułków na niebieski, a następnie przemieścił się na pozycję, która będzie wynikiem działania, zaś wykonanie drugiego kroku zasygnalizuje kolorem czerwonym i okrzykiem radości.

Podstawy nauki i zabawy z wykorzystaniem www.codingame.com
Tue, Dec 6, 2022 9:30 AM

Na zajęciach nauczymy się:

- poruszać po interfejsie strony

- wybierać interesujące nas zadania

- poruszać się po interfejsie edytora rozwiązań

- czytać i rozumieć opis do zadnia

 

- wpisywać swoje rozwiązanie i znajdować w nim błędy.