Δημιουργούμε το πρώτο μας παιχνίδι με Python και micro:bit

From Sunday, November 1, 2020 6:00 PM
to Sunday, November 1, 2020 7:00 PM

Microsoft Learn Student Ambassadors Greece

Open online activity

Greek

Θεσσαλονίκη

Μαθαίνουμε βασικές έννοιες προγραμματισμού δημιουργώντας το παιχνίδι "Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί" με τη γλώσσα προγραμματισμού Python και την πλακέτα micro:bit. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για να παρακολουθήσετε το event είναι: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZmZGU5ZjctZDYzNy00YjhjLWI0MTAtYzgzMmFhZWVhMzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2284c31ca0-ac3b-4eae-ad11-519d80233e6f%22%2c%22Oid%22%3a%22b22898cb-ef8a-4804-8de4-3b6e97d4624a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d Το event γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Hellas και OTEAcademy.

    Primary school
    Basic programming concepts
    GR National Coalition

Nearby upcoming activities:

ARTCODE
Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

Είμαστε το 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε στην Ευρωπαική Εβδομάδα Κώδικα με δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού- plugged και unplugged- με κάτι από τέχνη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους συνεργάτες μας στο etwinning Art Code δημιουργώντας συμμαχία και συγκεντρώνουμε τις δραστηρότητές μας στο παρακάτω padlet https://padlet.com/voulamiluli/zjwkqzm208g1dne1 In the context of the eTwinning project "Art Code" we will participate by organising unplugged and unplugged coding activities (Pixel Art, Cody Roby, QR code etc.) which will have a reference to Art

 

ARTCODE
Sat, Oct 9, 2021 12:00 AM

Είμαστε το 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε στην Ευρωπαική Εβδομάδα Κώδικα με δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού- plugged και unplugged- με κάτι από τέχνη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους συνεργάτες μας στο etwinning Art Code δημιουργώντας συμμαχία και συγκεντρώνουμε τις δραστηρότητές μας στο παρακάτω padlet https://padlet.com/voulamiluli/zjwkqzm208g1dne1 In the context of the eTwinning project "Art Code" we will participate by organising unplugged and unplugged coding activities (Pixel Art, Cody Roby, QR code etc.) which will have a reference to Art

ARTCODE
Sun, Oct 10, 2021 12:00 AM

Είμαστε το 32ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης και συμμετέχουμε στην Ευρωπαική Εβδομάδα Κώδικα με δραστηριότητες κώδικα και προγραμματισμού- plugged και unplugged- με κάτι από τέχνη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους συνεργάτες μας στο etwinning Art Code δημιουργώντας συμμαχία και συγκεντρώνουμε τις δραστηρότητές μας στο παρακάτω padlet https://padlet.com/voulamiluli/zjwkqzm208g1dne1 In the context of the eTwinning project "Art Code" we will participate by organising unplugged and unplugged coding activities (Pixel Art, Cody Roby, QR code etc.) which will have a reference to Art