Προγραμματίζω και μαθαίνω στο προγραμματιστικό περιβάλλον pseudoglossa.gr.

From Monday, October 12, 2020 9:00 AM
to Friday, October 23, 2020 2:00 PM

Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

Open in-person activity

glezou@gmail.com

Greek

Ελλάδα

Οι μαθητές προγραμματίζουν και μαθαίνουν στο προγραμματιστικό περιβάλλον pseudoglossa.gr.

    Secondary school
    Basic programming concepts
    programming προγραμματισμός pseudoglossa.gr

Nearby upcoming activities:

Mastering the art of egg boiling for breakfast

Mon, Apr 12, 2021 12:00 AM

A quick guide on how fuzzy logic might be implemented into our household appliances.

Animate a Name - coding activity in Greek

Thu, Sep 23, 2021 11:00 AM

<p> Learn about computer science and then use sequencing, events, and loops to animate a name. Students pick a name or word and bring the letters to life through animation, sound, and music.</p> <p>This activity is best suited for children the age of 9-14. Laptops are needed, tablets or mobile phones do not work well for this activity. </p> <p>Register <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem8jkdrid9DRFqxa0KJF0wzE920XtagNO2CEhnGbroEJr6lQ/viewform">here. </a></p>

Paleontologist 4 Future(P4F)

Mon, Sep 20, 2021 8:00 AM

Paleontologists' Team (P4F) from the 32nd Primary School of Piraeus and their teacher,Margarita Dakoronia using the scratch junior, create short films that lead other paleontologists to discover fossils. Then they are led to the discovery of the fossil of a dinosaur.These fossils give them messages for the future of Earth.