Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2020

From Saturday, October 17, 2020 10:00 AM
to Sunday, October 18, 2020 2:00 PM

WRO

Open in-person activity

info@oteacademy.gr

Greek

Πέλικα & Σπάρτης, 151 22, Μαρούσι

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου διοργανώνεται τα τελευταία 6 χρόνια από τον WRO Hellas με στρατηγικό συνεργάτη την COSMOTE και χορηγό φιλοξενίας την OTEAcademy, υποστηρίζοντας την υλοποίηση δράσεων για τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτικής και της εκπαιδευτικής μεθόδου STEM (Science – Technology – Engineering - Mathematics). Σκοπός για το Δημοτικό είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητά τους για ενεργή συμμετοχή σε ομάδες αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους, να εξοικειωθούν με τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος και να εξερευνήσουν εμπράκτως τις έννοιες της μηχανικής και του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης που σχετίζονται με τη δημιουργία και τον προγραμματισμό ρομποτικών κατασκευών, χρησιμοποιώντας το δωρεάν λογισμικό Scratch του ΜΙΤ. Με αυτόν τον τρόπο ο διαγωνισμός εξοικειώνει τους μαθητές με το θεμελιώδες κεφάλαιο των «απλών μηχανών», εμπλουτίζοντας έτσι τους διδακτικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών.

https://wrohellas.gr/

    Primary school Secondary school
    Robotics
    #oteacademy #grnationalcoalition #wro #cosmote

Nearby upcoming activities:

World of mobility and what we need to get there (ITS systems, data and privacy, smart mobility and logistics, and smart cities)
Thu, Oct 21, 2021 6:30 PM
The event will reinforce valuable understandings of entrepreneurial creativity, leadership, and problem-solving in youth communities in the Balkan region, with the entrepreneurial methods and digital resources in practise, focusing on the essentials of having an entrepreneurial mindset, the fundamentals of tech tools and startups and the opportunities that are available to them. This event will start from the Smart Mobility sector, without asking from the participants to illustrate any particular academic expertise or desirable digital background. It will empower them to be involved in entrepreneurial initiatives during their professional path, as well as teach them how to use techniques that are widely mobilised in business digital programs, so as to be more effective when searching for a job in a competitive and constantly changing working environment. They will also get the chance to use effectively their skills & knowledge, develop entrepreneurial & public speaking skills, acquire a powerful set of digital competencies, get trained in data analysis, engage with cutting-edge research, and learn how to design and evaluate social policies to to solve pressing challenges.
Shipping digitalization & Track and Trace Technologies in Maritime
Wed, Oct 27, 2021 5:00 PM
This project aims to accelerate the education, learning potential and careers of the youth and student groups in the Balkan region through a blended learning program that opens up powerful regional and intergenerational networks and grows opportunities in their future professional life and skills development focusing on Technologies in Maritime. It expands educational and development opportunities to address the needs and expectations of displaced learners and university students around tech, having as concrete deliverables the A) Introduction to tech business mentality and access to entrepreneurial tools and resources in various sectors starting from Maritime, B) Emergence of student role models and Creation of regional cross Balkan networks, C) Development of online educational resources around entrepreneurship and digital skills accessible for wider audiences and future programs, and D) Contribution to unemployment relief through tech reskilling and connection of the academic environment with business needs. It targets talented students and local groups in Western Balkan countries, to bring high caliber educational to those who don’t have access to technology-rich environments.
Digital Transformation in Transportation & Logistics - Foundations
Mon, Oct 18, 2021 5:30 PM
An intensive day of virtual classrooms on the thematic area “Transport & Logistics Digitalization" for youth to understand the driving forces of the digital transformation in this industry. Firstly, the experts will touch upon the current status and the challenges of this sector, while analysing its fundamental economic & technological concepts and getting an insight on major technologies & strategies that are used to address common problems. Then, specific technologies will be presented to the participants so as to give them tangible guidelines on now they can utilize them to create new tools, solutions and business ideas to foster this sector's digital transformation. It will be delivered by entrepreneurs from Silicon Valley, and mentors from the Greek and Balkan area, together with Mindspace. The event's target group will be exceptional university students with background in Technology, Engineering, Maths, Physics, Informatics and Computer Science from 6 Balkan countries, but also students that are interested in this area with marketing or business development skills. The sessions will have the format of educative, networking workshops with Q&A part and live discussion.