Naládujme školní iPady

From Monday, October 19, 2020 8:00 AM
to Sunday, October 25, 2020 10:00 PM

Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

Invite-only online activity

Czech

online

Žáci školy budou týden navrhovat aplikace, které by mohly rozšířit možnosti práce na školních iPadech. Mohou hledat hry, kvízy, výukové či tvůrčí aplikace nebo další materiály. Podmínkou je, aby při práci s nimi nešlo jen o hru, ale aby se při ní něco dozvídali či učili, o něčem přemýšleli nebo něco vytvářeli. Navrženou aplikaci musí stručně představit a vysvětlit, proč by měla ve školním zařízení být.

http://www.18zs.cz

    Primary school
    Other

Nearby upcoming activities:

CodeWeek v ZŠ Švihov
Sun, Oct 16, 2022 12:00 AM

Žáci budou programovat jednoduchý příběh ve Scratchi

Programování nás baví
Mon, Oct 10, 2022 8:00 AM

V průběhu vyučovacích hodin budou žáci pracovat s BeeBoty, ozoboty, Scottie Go, programem Scratch při řešení zábavných úloh.

Jak nám roboti pomáhají
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM

Akce bude formou projektového dne, kdy se žáci s mentálním postižením seznámí s tím, kde všude jsou roboti využívání a jak nám pomáhají.  Na jednotlivých stanovištích budou také žáci plnit tématické úkoly.