XOGANDO COS LEDS.. en ED. Infantil

From Thursday, October 15, 2020 12:00 AM
to Sunday, December 20, 2020 12:00 AM

CEIP NOSA SEÑORA DE XUVENCOS ( BOBORÁS)

Invite-only in-person activity

biblioxuve@gmail.com

Spanish

Nosa Señora de Xuvencos C. E. I. P., Rúa Rainde Panela 1, 32514, Boborás, Ourense, Galicia, ESP

Queremos introducir o alumnado de 5 anos no mundo dos "circuitos de papel" dun xeito lúdico e sinxelo. Comezaremos xogando cos polos positivos(+) e negativos (-) para poder acender un led coa potencia dunha pila. Observando o proceso e aprendendo dos nosos erros. Elaboraremos "paper circuits" moi sinxelos.

    Pre-school children
    Unplugged activities
    STEAM Paper circuits SP-Isabelbp-020 CIRCUITOS DE PAPEL ED. INFANTIL

Nearby upcoming activities:

WORKING THE OLYMPIC GAMES WITH "ESCORNABOTS"

Tue, Oct 20, 2020 12:00 AM

Last year we started a project on the OLYMPICS, because of the pandemic we could not finish it, so this quarter we will continue with the project. We work quite a bit of content, and we want to “review” what we worked on using the “escornabots” to make small question and answer games, related to the Olympic sports we work on and also to the most representative “pets”. In addition to consolidating knowledge in a playful way, we will work on fine motor skills and laterality. (My students are 5 years old.) What is an escornabot? https://escornabot.com/en/ It is a small robot that has 4 commands: right, left, forward and stop. Move around a board and the goal is to reach the square that has the correct answer. (Galego) O curso pasado iniciamos un proxecto sobre os XOGOS OLÍMPICOS, por mor da pandemia non puidemos rematalo, polo que este trimestre continuaremos co proxecto. Traballamos bastantes contidos, e queremos "repasar" o traballado utilizando os "escornabots" para facer pequenos xogos de preguntas e respostas , relacionados cos deportes olímpicos que traballamos e tamén coas "mascotas" máis representativas . Ademais de afianzar os coñecementos dun xeito lúdico, traballaremos a motricidade fina e a lateralidade. ( O meu alumnado ten 5 anos)

XOGANDO COS LEDS.. en ED. Infantil

Thu, Oct 15, 2020 12:00 AM

Queremos introducir o alumnado de 5 anos no mundo dos "circuitos de papel" dun xeito lúdico e sinxelo. Comezaremos xogando cos polos positivos(+) e negativos (-) para poder acender un led coa potencia dunha pila. Observando o proceso e aprendendo dos nosos erros. Elaboraremos "paper circuits" moi sinxelos. Queremos traballar a motricidade fina, a concentración e a atención. Unha secuencia de accións...

Introdución mBlock

Mon, Feb 22, 2021 9:30 AM

Crearemos pequeñas historias con distintos personajes, entornos... de mBlock y posteriormente intentaremos programar un robot para que siga un recorrido