on-line Halloween celebration

From Thursday, October 22, 2020 12:00 AM
to Friday, October 23, 2020 12:00 AM

ANOA a.s.

Invite-only online activity

info@anoa.cz

English

Anoa, Bělohorská 182/171, 169 00, Praha 6, Praha, Hlavní město Praha, CZE

Vzhledem k tomu, že nám letos z důvodů uzavření škol nevyjde oslala Halloweena tak jak jsem na škole zvyklí, rozhodli jsme se vytvořit on-line strašidelný dům, kde budou moci studenti plnit různé úkoly. Po splnění každého úkolu dostane student jedno písmeno. Do slosování o ceny bude zařazen ten, kdo vyřeší celé slovo. Aktivity jsou nejen zábavné, ale také naučné. Do několika bodů byly zařazeny informace a otázky o Edgaru Allanu Poeovi, který je součástí maturitní zkoušky z ČJ. Studenti se tedy dozví něco o jeho životě a při tom procvičí anglický jazky. K různým únikovým místnostem byly použity sdílené formuláře google. A úvod tohoto strašidelného domu byl vyytvořen ve Voki prezentaci. https://www.thinglink.com/scene/1371515637519613954

https://www.anoa.cz/

    Secondary school
    Other Motivation and awareness raising Promoting diversity

Nearby upcoming activities:

Simulace virtuální firmy
Thu, Oct 14, 2021 8:00 AM

Studenti čtvrtých ročníků se vyzkouší vedení firmy. Začínají prvním stupněm, kde se seznámí s  prostředím virtuální firmy. Pokud tento krok zvládnou, dostanou se na druhý stupeň, kde už mají více pravomocí a musí se naučit lépe orientovat na trhu. Nejvíc komplexní a také nejtěžší je třetí úroveň, kdy  se už student chová jako majitel firmy a záleží jen na jeho umu, do jaké velikosti svojí firmy vybuduje. 

Vzhledem k tomu, že celá simulace je v anglickém jazyce, je přínosem i po jazykové stránce. Studenti se během hry učí nová slovíčka související s Business English.

 

Základy C programování
Sat, Oct 30, 2021 2:00 PM
Webinář je zaměřený pro všechny zájemce o základy programování v programovacím jazyce C. Účastníkům bude od základu vysvětlen programovací jazyk C a jeho praktické využití. Cíle námi pořádané akce: Nastavení prostředí pro programování v jazyce C Vytvoření prvního “Hello world!” programu Porozumění základních kontrolních struktur v jazyce C (if, while, funkce atd.) Představit vhodné zdroje k samostudiu, aneb jak se vyznat v dokumentaci Praktické využití výše zmíněných bodů Implementovat ve skupinkách získané znalosti k vytvoření jednoduché hry piškvorky Pro registraci vyplňte tento formulář https://forms.office.com/r/N3JW7jkSJ9. Celý program bude probíhat přes video hovorový systém v programu Microsoft teams. Zájemcům bude odkaz na webinář zaslán na emailovou adresu.
První kroky s Micro:Bitem
Fri, Oct 15, 2021 4:30 PM
V rámci projektu dětem představíme BBC Micro:bit, který se používá pro výuku programování ve spojení s ovládáním hardware. Pro programování použijeme blokový editor MakeCode. Děti budou s Micro:bity moci pracovat doma. Těm, kteří budou bydlet v našem okolí je zapůjčíme. Jinak bude možné využít virtuální Micro:bit v editoru. Online setkání proběhne skrze prostředí Google Meet, který zná spousta z nich ze školy a který v naší organizaci používáme. Nejprve se děti seznámí s Micro:bit zařízením a základními možnosti blokového editoru. Pomocí jednoduchých pokusů zjistí jak propojení programu s hardwarem funguje. V druhé části si s dětmi vysvětlíme nejdůležitější příkazové bloky a procvičíme jejich sestavení do souvislého kódu a jeho nahrání do Micro:bitu. Ve třetí části - poslední části si pak děti podle lektorových instrukcí naprogramují vlastní jednoduchou hru. Jelikož nepředpokládáme/nevyžadujeme žádné předchozí znalosti, půjde o formu přepisu kódu od lektora. Lektor bude jednotlivé kroky a části programu komentovat a vysvětlovat. Workshop je určen pro děti od 10 let. Pokud téma děti zaujme budou moci navázat v některém z našich kroužků.