Kód, robot a škol(k)a

From Monday, October 12, 2020 2:00 PM
to Monday, October 12, 2020 3:30 PM

Dům zahraniční spolupráce

Open online activity

Czech

Na poříčí 1035/4, 110 00, Nové Město, Praha 1, Praha, Hlavní město Praha, CZE

Akce je určena učitelům a ředitelům mateřských a základních škol. Cílem akce je, aby si účastníci prakticky vyzkoušeli kódování, práci s robotickými hračkami a základy programování. Přijďte se nechat přesvědčit, že se základy programování se můžou hravou formou seznámit již děti a žáci v mateřských a základních školách! Akci pořádá Dům zahraniční spolupráce u příležitosti zahájení celoevropské kampaně Code Week, která vznikla s cílem přiblížit programování a digitální technologie dětem, žákům, ale i dospělým všech věkových kategorií. Akce je pro účastníky zdarma.

    Teachers
    Basic programming concepts Robotics Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

CodeWeek na Svobodě
Mon, Oct 16, 2023 12:00 AM

Během týdne od 16. do 20. října 2023 si naši žáci v hodinách informatiky vyzkouší archivní testy Bobříka informatiky či testy zaměřené na programování. Úlohy zaměřené na informatické myšlení budeme zařazovat i v běžných hodinách.

Zábavné programování: Scratch
Sat, Oct 21, 2023 9:00 AM
Programovací workshop pro věkovou kategorii 9-14 let v prostředí Scratch, vzdělávacího nástroje vyvinutého univerzitou MIT. Účastníci budou vytvářet interaktivní, zábavné příběhy, animace a hry. Vhodné i pro úplné začátečníky. V rámci workshopu budou děti vytvářet interaktivní, zábavné příběhy, animace a hry. Scratch je skvělou volbou pro naučení se, jak programovat. Žádná předchozí zkušenost s programováním není nutná. Tato akce je určena pro děti a mládež od 9 do 14 let. Co se účastníci naučí na našem workshopu programování ve Scratch: - Poznají fungování Scratch (Stage, Sprites Window, Block Palette a oblast skriptů) - Použití operátorů k manipulaci s daty - Pochopí tok řízení a zpracování události - Vyvinou jednoduché multimediální programy včetně kresby, animace a zvuku - Dostanou tipy a inspiraci jak se učit dále Co je potřeba s sebou: - Notebook a napájecí šňůra - Aplikace Scratch běží ve vašem prohlížeči (https://scratch.mit.edu), není nutná žádná instalace. Je ale možné se už předem zaregistrovat (zdarma). Kdy: 21.10. Rozvrh: 9.00 - 9.30 Registrace 09.30 - 10.30 Přihlášení se do prostředí a představení Scratch 10.30 - 11.30 Scratch projekt 1 (vytvoření animovaného přání), individuální práce s pomocí mentora 11.30 - 12.00 Přestávka 12.00 - 13.40 Scratch projekt 2 (vytvoření hry s postavou a skóre), týmová práce s pomocí mentora 13.40 - 14.00 Závěr - Tipy na to jak pokračovat ve Scratchi dále Mentoři: 2-3, dle počtu přihlášených. Všichni mentoři mají dlouhodobou zkušenost s výukou programování. Hlavní mentor workshop povede a představí Scratch. Pomocný mentor pak pomáhá dětem v jejich individuálním i týmovém projektu. Cílem je děti navést, když neví jak dál a ukázat jim cestu a možnosti, aby sami mohli dále tvořit. Info pro rodiče: Pokud chcete doprovázet vaše dítě, jste vítáni. Akce probíhá prezenčně. Registrace na akci: https://codingbootcamp.cz/events/learn-to-code/31
JavaScript 1.0
Sat, Oct 7, 2023 10:00 AM
Chceš se naučit základy JavaScriptu? JavaScript 1.0 je workshop pro začátečníky. JavaScript 1.0 vás naučí základy vývoje v JavaScriptu, jednoho z nejpopulárnějších programovacích jazyků na světě. Instruktor účastníky provede základy programování a tím, jak se JavaScript dá využít ve webovém vývoji. S pomocí našich mentorů si účastníci zkusí napsat první řádky kódu a vytvoří jednoduchý projekt. JavaScript 1.0 je praktický půldenní workshop, je třeba si přinést svůj počítač. Kód se bude psát v prostředí Codepen, které je online, zdarma a nevyžaduje instalaci. V rámci workshopu budou účastníci rozděleni do skupin, kde jim budou pomáhat mentoři. Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 14-24 let, kteří mají zájem proniknout do světa programování. Cílem akce je každému účastníkovi umožnit získat vhled do programování v JavaScriptu a zjistit, jak se učit dále. Rozvrh: 10:00 - 10.15 Představení workshopu, mentorů a účastníků 10.15 - 10.30 Co je programování? 10.30 - 12.00 První kroky v JavaScriptu 12:00 - 13:00 Pauza na oběd 13:00 - 14.45 Práce na týmovém projektu a individuální mentoring 14.45 - 15.00 Shrnutí Předpoklady: základní znalost HTML a CSS se může hodit, ale není podmínkou. Registrovaným účastníkům zašleme předem i pár zdrojů, které si mohou projít. Akce probíhá hybridně (online + fyzicky). Instrukce budou účastníkům poskytnuty v češtině i angličtině. Registrace zde: https://codingbootcamp.cz/events/short-course/11