Kóduji, kóduješ, kódujeme

From Sunday, October 11, 2020 8:00 AM
to Thursday, October 15, 2020 1:00 PM

Základní škola Staňkov

Open in-person activity

khas@zsstankov.cz

Czech

Komenského 196

Během týdne se budeme v hodinách informatiky seznamovat se základy programování, algoritmy a dalšími součástmi, které se tohoto tématu týkají. Akce proběhne v 5.-7. ročníku pro cca 150 žáků.

http://www.zsstankov.cz

    Primary school
    Basic programming concepts Robotics

Nearby upcoming activities:

CodeWeek v ZŠ Švihov
Sun, Oct 16, 2022 12:00 AM

Žáci budou programovat jednoduchý příběh ve Scratchi

Programování nás baví
Mon, Oct 10, 2022 8:00 AM

V průběhu vyučovacích hodin budou žáci pracovat s BeeBoty, ozoboty, Scottie Go, programem Scratch při řešení zábavných úloh.

Jak nám roboti pomáhají
Wed, Oct 19, 2022 12:00 AM

Akce bude formou projektového dne, kdy se žáci s mentálním postižením seznámí s tím, kde všude jsou roboti využívání a jak nám pomáhají.  Na jednotlivých stanovištích budou také žáci plnit tématické úkoly.