ABECEDA VS.GLAGOLJICA

From Saturday, October 10, 2020 7:00 AM
to Sunday, October 25, 2020 8:00 AM

Obrtničko-industrijska škola Županja

Open in-person activity

Croatian

Županja, Vukovarsko-srijemska županija, HRV

Učenici će u radu koristiti tehniku PixelArt

    Secondary school
    Other

Nearby upcoming activities:

Turing test

Mon, Oct 11, 2021 10:00 AM

Aktivnost za učenike srednje škole: Primjena Turingovog testa za razlikovanje čovjeka od umjetne inteligencije

„Researcher”

Mon, Oct 19, 2020 10:00 AM

The assignment gives students the opportunity to apply and develop skills: - logical thinking, - organization, - creativity, - solve problems in different ways, - solve the problem by decomposition it down into smaller steps, - time coordination, - patience and perseverance. As part of the implementation of online classes in the virtual classroom, I prepared for my students in the assignment: U sklopu provedbe mrežne nastave u virtualnoj učionici, za svoje sam učenike pripremio zadatak: Zadatak učenicima daje priliku primijeniti i razvijati vještine: - logičnog razmišljenja, - organiziranosti, - kreativnosti, - rješavati probleme na različite načine, - rješavati problem rastavljanjem na manje korake, - koordinacija vremena, - strpljenje i ustrajnost.

e-Twinning socializing

Mon, Oct 11, 2021 12:00 PM

Online socializing with peers from the e-twinning platform, using google translate.