Code Week Rakvere Rohuaia lasteaias

From Monday, October 12, 2020 9:00 AM
to Friday, October 23, 2020 4:30 PM

Rakvere Rohuaia Lasteaed

Open in-person activity

Estonian

Posti 29, 44313, Rakvere, Lääne-Viru Maakond, EST

Rühmades lahendatakse seadmega ja seadmeta programmeerimise ülesandeid. Kasutatakse robootikavahendeid (Matatalab, Ozobot, Blue- Bot, Qobo, LEGO WeDo2.0) tegevuste läbiviimiseks. Räägime lastega ohutust käitumisest internetis.

    Pre-school children
    Basic programming concepts Robotics Art and creativity Motivation and awareness raising Promoting diversity
    #RohuaiaCodeWeek

Nearby upcoming activities:

STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamise innovatsioonilabor

Thu, Sep 10, 2020 10:00 AM

Rakvere Kungla Lasteaed organiseerib koostöös Tallinna Ülikooliga Tallinna Ülikoolis toimuva robootika koolituse "STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamise innovatsioonilabor", Rakvere linna lasteaedade (Rohuaia, Kungla ja Triinu lasteaiad) personalile. Eesmärgid: kujundada kõikide lasteaia vanuserühmade õpetajate valmisolek ja oskused jätkusuutlike ja tõenduspõhiste uute STEAM valdkonna õppemeetodite rakendamiseks ning hariduslike erivajadustega laste arengu toetamiseks. Õpiväljundid: Robootikavahendite (nt, Dash ja Dot Wonder, Ozobot (Evo, Bit), Matatalab, Blue- Bot, Sphero Bolt, Qzobot, LEGO WeDo 2.0) lõimimine õppe- ja kasvatustegevustes. Uued meetodid ja võimalused erinevate teemade käsitlemisel. Digitaalsete interaktiivsete õppematerjalide loomise keskkond H5P. Õppevideote vaatamine ja tehnoloogiaoskuste parendamine. Õpetaja roll hariduslike erivajadustega laste arengu toetamisel. Varajane märkamine ja kaasamine lasteaias. https://ois.tlu.ee/pls/portal//!tois.ois_public.draw_page?_page=26C55172C85FAFF3D6EB1F8D2FED4A6307BA759863366D72&p_id=BE77B339A3C850E3

Tallinna Liivalossi Lasteaia personali nutilõunad

Sun, Oct 11, 2020 1:30 PM

Tegevus on suunatud tervele lasteaia kollektiivile (õpetajatele ja õpetaja abidele) kasutades regulaarselt ja aktiivselt erinevaid roboteid õppetegevustes terve õppeaasta vältel. Mängime lõunati koos, õpime tundma uusi seadmeid ja vahetame ideid.

VIVITA HK Unicorn Squad

Mon, Sep 14, 2020 4:00 PM

HK Unicorn Squadi 3. aasta kursuse töötoad tüdrukutele.