Programowanie Scratch i C++ oraz HTML

From Sunday, October 11, 2020 8:00 AM
to Friday, October 23, 2020 3:30 PM

Szkoła Podstawowa nr 19 w gdańsku

Open in-person activity

Polish

ulica Emilii Hoene, 80-041, Gdańsk, Woj. Pomorskie, POL

Nauka programowania w różnych środowiskach, pogłębianie wiedzy, ciekawostki. Rozważania na temat dokąd zmierza postęp technologiczny.

    Elementary school students
    Web development Playful coding activities Visual/Block programming Motivation and awareness raising
    HTML Scratch Cpp programowanie c++

Nearby upcoming activities:

Zaprogramuj zdrowie z Uczymy Dzieci Programować i Eweliną Szarmach-Pomaską

Mon, Sep 28, 2020 12:00 AM

Wspólne tworzenie kodów przy pomocy symboli graficznych. Zabawy rozwijające logiczne myślenie.

Programowanie

Wed, Oct 21, 2020 8:00 AM

Na lekcjach informatyki w klasach 4-8, uczniowie będą tworzyć własne projekty w programach Pixblocks i Scratch.

Z robotyką za pan brat!

Sun, Oct 4, 2020 8:00 AM

Organizacja cyklu warsztatów robotyki w szkole podstawowej w Drewnicy dla naszych uczniów i Rodziców.