Στο Διάστημα με κώδικα...Coding in Space!

From Monday, October 12, 2020 12:00 AM
to Wednesday, October 14, 2020 12:00 AM

Νηπιαγωγείο Λίμνης - Παρασκευή Μιλούλη

Open in-person activity

voulamil@yahoo.gr

Greek

Νηπιαγωγείο Λίμνης, Ποσειδώνος, 340 05, Λίμνη

Οδηγούμε το beebot σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες. We will program the beebot to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions! https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=cjlvf3jd1j&fbclid=IwAR2vRu_g14JqNZ1wU9FA9ZDw2HUqi7J_mlORNNWuCMvtMdrK0KmOzAJpJRk

    Pre-school children
    Basic programming concepts Robotics

Nearby upcoming activities:

Enter the code world

Mon, Oct 26, 2020 10:00 AM

The students of 5th and 6th Grade of our school, will be involved in coding activities during the EuCodeWeek 2020. These events are hosted by the Informatics teacher, of our school, and will take place in the Computer Room. Students of the 5th Grade, will be introduced to proggramming, participating in activities from Code.org (Minecraft, Angry Birds...) . Students of the 6th Grade, will continue their studies in programming, in Code.org as well as in CodeMonkey and will be introduced to Python language.

Αποκωδικοποίηση του μηνύματος του 2Π

Thu, Jan 14, 2021 8:30 AM

Ο 2Π ταξιδεύει σε διάφορες χώρες του κόσμου. Στο σχολείο μας έχουμε τη βαλίτσα του. Μεσα στη βαλίτσα θα υπάρχει μια καρτέλα με κωδικούς. Πχ. Μια κοτα θα είναι το Κ. Ένα τετράγωνο θα είναι πχ το Τ. Ο 2Π θα στέλνει κατά διαστήματα μηνύματα στα παιδιά που θα είναι κωδικοποιημένα. Τα παιδιά θα κληθούν να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματά του τα οποία θα έρχονται κωδικοποιημένα με διάφορες εντολές.

Coding in space

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

We will program the robotic mouse Colby and/or bee Beebot to a journey among the planets, through riddles and codes.Due to an eTwinning program we will collect photographs, videos and codes fron all schools participating and we wil create a flip book with coding instructions