Hopscotch coding

From Sunday, October 11, 2020 7:00 AM
to Saturday, October 17, 2020 11:30 PM

Mateřská ˇŠkola Na Přesypu

Open in-person activity

ewand@seznam.cz

Czech

Mateřská škola na Přesypu, Na Přesypu 441/4, 182 00, Praha 8, Praha, Hlavní město Praha, CZE

Hopscotch Coding is a simple, block off-line coding that is ideal for kindergarten. The children spread out pictograms on the coding pad, which symbolize a certain instruction: "turn around, put your hands up, cross your arms, jump, put your hands on your head, clap, kick, stand on one leg, etc.". The movement activity card can be placed on the loop card (how many times the activity will be repeated). The children create pictograms and a code on the coding pad with the help of arrow cards. It must go through all the fields on which the instruction pictograms are located.

http://www.msnapresypu.cz

    Pre-primary education
    Unplugged activities

Nearby upcoming activities:

Základy C programování
Sat, Oct 30, 2021 2:00 PM
Webinář je zaměřený pro všechny zájemce o základy programování v programovacím jazyce C. Účastníkům bude od základu vysvětlen programovací jazyk C a jeho praktické využití. Cíle námi pořádané akce: Nastavení prostředí pro programování v jazyce C Vytvoření prvního “Hello world!” programu Porozumění základních kontrolních struktur v jazyce C (if, while, funkce atd.) Představit vhodné zdroje k samostudiu, aneb jak se vyznat v dokumentaci Praktické využití výše zmíněných bodů Implementovat ve skupinkách získané znalosti k vytvoření jednoduché hry piškvorky Pro registraci vyplňte tento formulář https://forms.office.com/r/N3JW7jkSJ9. Celý program bude probíhat přes video hovorový systém v programu Microsoft teams. Zájemcům bude odkaz na webinář zaslán na emailovou adresu.
První kroky s Micro:Bitem
Fri, Oct 15, 2021 4:30 PM
V rámci projektu dětem představíme BBC Micro:bit, který se používá pro výuku programování ve spojení s ovládáním hardware. Pro programování použijeme blokový editor MakeCode. Děti budou s Micro:bity moci pracovat doma. Těm, kteří budou bydlet v našem okolí je zapůjčíme. Jinak bude možné využít virtuální Micro:bit v editoru. Online setkání proběhne skrze prostředí Google Meet, který zná spousta z nich ze školy a který v naší organizaci používáme. Nejprve se děti seznámí s Micro:bit zařízením a základními možnosti blokového editoru. Pomocí jednoduchých pokusů zjistí jak propojení programu s hardwarem funguje. V druhé části si s dětmi vysvětlíme nejdůležitější příkazové bloky a procvičíme jejich sestavení do souvislého kódu a jeho nahrání do Micro:bitu. Ve třetí části - poslední části si pak děti podle lektorových instrukcí naprogramují vlastní jednoduchou hru. Jelikož nepředpokládáme/nevyžadujeme žádné předchozí znalosti, půjde o formu přepisu kódu od lektora. Lektor bude jednotlivé kroky a části programu komentovat a vysvětlovat. Workshop je určen pro děti od 10 let. Pokud téma děti zaujme budou moci navázat v některém z našich kroužků.
Scratch pro každého
Sat, Oct 16, 2021 4:30 PM
V rámci projektu dětem představíme programování ve Scratchi, který se používá pro výuku programování a je určen pro děti. Pro programování použijeme online blokový editor Scratch. Děti budou moci pracovat samostatně doma. Na začátku je lektor nejprve seznámí s použitými nástroji a pomůže s jejich spuštěním. Online setkání proběhne skrze prostředí Google Meet, který zná spousta z nich ze školy a který v naší organizaci používáme. Nejprve se děti seznámí s prostředím blokového editoru a ukládáním a nahráváním projektů. Pomocí jednoduchých pokusů zjistí jak se s blokovým editorem pracuje. V druhé části si s dětmi vysvětlíme nejdůležitější příkazové bloky a procvičíme jejich sestavení do souvislého kódu. V této části se také seznámíme s maskotem a hlavní postavičkou Scratchem a oživíme ho pomocí jednoduchého programu. Ve třetí části si pak děti podle lektorových instrukcí naprogramují vlastní jednoduchou hru Super Mario. Jelikož nepředpokládáme/nevyžadujeme žádné předchozí znalosti, půjde o formu přepisu kódu od lektora. Lektor bude jednotlivé kroky a části programu komentovat a vysvětlovat. Workshop je určen pro děti od 8 do 12 let.