Smart home with micro:bit

From Thursday, October 8, 2020 7:00 PM
to Thursday, October 15, 2020 9:00 PM

SRRZ - RZ pri Gymnáziu P. Horova

Open online activity

Slovak

Masarykova 1932/1
071 01 Michalovce

Workshop je zameraný na naprogramovanie senzorov pomocou micro:bitu, tak aby ho zvládli aj začiatočníci. Budeme sa učiť programovať senzory svetla, OLED obrazovku, senzor teploty DC motor, Crash senzor a ďalšie tak, aby sme vytvorili dojem Smart Home. Budeme programovať v prostredí blockly alebo v jazyku Python. Workshop je určený pre začiatočníkov alebo mierne pokročilých v programovaní. Zameriame sa energeticky šetriaci režim v domácnosti, napríklad tým, že senzor osvetlenia bude kontrolovať zapínanie svetiel, tepelný senzor bude kontrolovať DC motor a pod. Workshop bude prebiehať online, pričom žiaci v škole dostanú Smart Home Kit-y, ktoré budú používať na programovanie inteligentné domácnosti. V škole si žiaci pripravia dom z kartónu s oknami a dverami. Pripravia si simuláciu zmeny prirodzených tepelných a svetelných podmienok, kde si pripevnia jednotlivé senzory. Celé programovanie Smart Home už bude prebiehať online. Pre účely workshopu budú pripla pripravené učebné materiály.

    Other (see description)
    Other

Nearby upcoming activities:

Let's make a website
Mon, Oct 11, 2021 6:00 PM
Hlavným cieľom projektu je ukázať žiakom spôsoby tvorby webových stránok pomocou CSS štýlov, ukázať im že tvoriť webovú stránku môže každý. Namotivovať ich k tvorbe kreatívnych a zaujímavých webových stránok a odbúrať ich obavy pred technológiami. Workshop je zameraný na tvorbu bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí. Budeme tvoriť webové stránky v poznámkovom bloku, používať kaskádové štýly, vytvárať zoznamy s odrážkami, štýlovať blokové prvky, rozmiestňovať objekty na webovej stránke, vytvárať formuláre a publikovať webovú stránku na serveri. Workshop je určený aj pre umelecky založených účastníkov, ktorí uplatnia svoje výtvarné cítenie na vytváranie esteticky zaujímavých webov, aj pre dievčatá našej školy vo veku 14 až 19 rokov. Pre účely workshopu budú pripravené učebné materiály, bude sa konať ako dva online workshopy, každý v trvaní 2 h. Urobíme nábor cez elektronickú žiacku knižku, facebookovú stránku školy a facebookovú skupinu študentov školy.
Coding with java-script
Thu, Oct 14, 2021 6:00 PM
Hlavným cieľom projektu je pritiahnuť žiakov ku programovaniu a ukázať im možnosti programovania aj v iných programovacích jazykoch ako sa učia v škole, ako aj ukázať krásu programovania v jazyku JavaScript. Cieľom je ukázať možnosť online editora tohto jazyka. Workshop je zameraný na programovanie príkazov na rozhodovanie, používanie premenných, cyklov, podmienok a pod. V interaktívnom prostredí využívajúc jazyk JavaScript budeme programovať kreatívne umenie – kreslenie, animácie, interaktívne skice. Workshop je určený aj pre umelecky založených účastníkov, prednostne pre dievčatá našej školy vo veku 14 až 19 rokov. Chceme ich naučiť voliť vhodné farby, zakódovať ich v RGB modely a tento používať vo svojich programoch. Pre účely workshopu budú pripravené učebné materiály, bude sa konať ako online workshop, trvať 2 h. Urobíme nábor cez elektronickú žiacku knižku, facebookovú stránku školy a facebookovú skupinu študentov školy.
Arduino products online
Mon, Oct 11, 2021 10:30 AM

Prezentácia projektov - Arduino projects - navrhnutých a realizovaných našimi študentami.

Inteligentná križovatka, Diitálny merač vzdialenosti pomocou ultrazvukových senzorov, Arduino parkovisko,  Meteo stanica