Dita Europiane e Gjuheve

From Friday, September 25, 2020 11:00 AM
to Wednesday, August 25, 2021 12:00 PM

Shkolla"Kushtrimi i Lirise "Tirane

Invite-only online activity

Shkolla 9 Vjeçare Kushtrimi I Lirise, Rruga Gani Domi, Njësia Bashkiake 1, Tiranë, 1004, ALB

Aktiviteti do te zhvillohet online me pjesemarres mesues dhe nxenes nga shkolla te ndryshme te Europes.

    Primary school Secondary school Employed adults
    Unplugged activities Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Kodimi dhe Letërsia digjitale
Fri, Oct 7, 2022 9:00 AM

Projekti: "Gjuhët dhe kulturat në botë"

Tema: Kodimi dhe Letërsia digjitale
 Qëllimi: Promovimi i shkrimit digjital sipas rregullave drejtshkrimore dhe integrimi i kodimit në mësimin e formulave dhe hapave të ndryshëm për përdorimin e gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze në përdorimin e teknologjisë për nevoja mësimore e jetësore.
Përshkrimi i aktivitetit: Aktiviteti do të zhvillohet në formën e prezantimit të punimeve të nxënësve dhe konkurs mbi rregulla të ndryshme të përdorimit të platformave dhe mjeteve shkollore.

Coding for all subjects
Thu, Oct 20, 2022 5:00 PM

Training teachers: Coding for all subjects

Integrating coding in the classroom has many benefits, as it helps them develop their critical thinking and problem solving skills, become active users and lead their own learning process, which is essential in schools.

However, the most important thing is that your students will be learning while having fun!

Ku janë ushqimet e shëndetshme?
Mon, Oct 3, 2022 12:00 AM

Hyrje në programim me robotin Bee-bot përmes kërkimit të ushqimeve të shëndetshme. Ky aktivitet është i dedikuar për shkollën parashkollore dhe fillore. Aktiviteti i mahnitshëm me shumë argëtim për nxënësit  duke përdorur robotin Bee-bot.