Blockly Games

From Sunday, October 11, 2020 8:00 AM
to Saturday, October 31, 2020 12:00 AM

49.ОУ "Бенито Хуарес"

Invite-only online activity

L_Dimitrova_2001@abv.bg

Улица Константин Фотинов, 1517, жк Сухата река, Подуяне, София, София-град

Blockly Games is a series of educational games that teach programming. It is designed for children who have not had prior experience with computer programming. By the end of these games, players are ready to use conventional text-based languages.

    Elementary school students
    Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

Batterfly

Sun, Oct 11, 2020 9:00 AM

Кодирање преку игри

Школа по Web Development на Радостин Чолаков

Wed, Oct 7, 2020 11:30 AM

Школа по уеб програмиране и ефективна организация на софтуерни проекти, с ментор Радостин Чолаков - признаван за един от най-големите таланти в програмирането на България от множество медии, и доказал се на множество състезания. Школата се организира от МГ "Акад. Кирил Попов" и е част от национална програма за подготовка на талантливи ученици за участие в състезания и олимпиади.

Моите първи стъпки в програмирането

Fri, Oct 23, 2020 2:30 PM

Запознаване с основите на програмирането с помощта на Роби и Коди.