Робот Виктор

From Monday, October 12, 2020 7:30 AM
to Friday, October 16, 2020 12:00 PM

ООУ „Панко Брашнаров“ - Велес

Open online activity

Улица Кресненско востание, 1403, Велес, Вардарски

Кодирањето се смета за забавна и едукативна активност. Јa зголемува самодовербата кај учениците и им овозможува да бидат креативни, да соработуваат и да се дружат.И оваа година ја продолжуваме оваа успешна приказна низ забавни активности кои се релативно лесни за извршување. Почни од моливот и следи ги дадените насоки да го запознаеш робот Виктор.

    Elementary school students
    Playful coding activities

Nearby upcoming activities:

Вредните пчелки собираат мед

Tue, Oct 13, 2020 10:00 AM

На одредено место ги криеме кошниците мед. Со помош на насоки пчелките треба да се пронајдат. Учениците работат во тимови. Тимот кој прв ќе ги пронајде сите кошници мед ќе биде награден. Активностите ќе се спроведат во Неделата на кодирање.

Собирање двоцифрени и троцифрени броеви

Mon, Oct 5, 2020 12:00 AM

igra so kocki

Secret alphabet

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

Students create a secret alphabet according to the Macedonian alphabet, create 31 characters for 31 letters. Then apply the alphabet to write short words.