Ώρα του κώδικα στο Δημοτικό Σχολείο

From Sunday, October 11, 2020 8:30 AM
to Friday, October 23, 2020 12:00 PM

15ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου

Invite-only in-person activity

Πριάμου 191, 131 22, Ίλιον

Όλα τα παιδιά (250 περίπου) συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού παίζοντας https://studio.code.org/, https://runmarco.allcancode.com/, https://lightbot.com/ και Scratch την ώρα της πληροφορικής (ΤΠΕ)

    Elementary school students
    Basic programming concepts Playful coding activities Visual/Block programming

Nearby upcoming activities:

CodyRoby για το Δημοτικό

Mon, Oct 12, 2020 8:30 AM

Πρόκειται για μια πρώτη εξοικείωση των μαθητών μας με τον προγραμματισμό και το Coding γενικότερα.

Και εγώ μπορώ!

Mon, Oct 14, 2019 8:00 AM

Μικροί μαθητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού παίζοντας μέσω του code.org

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΑ

Mon, Oct 12, 2020 12:00 AM

Οδηγούμε το ρομποτικό Μελισσάκι Bee Bot σε ένα ταξίδι στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, λύνοντας αινίγματα, βρίσκοντας τον πλανήτη και σχεδιάζοντας την διαδρομή. Στα πλαίσια προγράμματος eTwinning συγκεντρώνουμε υλικό με φωτογραφίες, video και διαδρομές από τα συμμετέχοντα σχολεία και δημιουργούμε flip book με οδηγίες.